Work2Go Driftunderhåll Februari 2017

Viktig information om Work2Go
På kvällen fredagen den 24:e februari kommer vi att uppgradera Work2Go.
Arbetet kommer att påbörjas klockan 20:00 och beräknas att vara klart innan lördag 06:00.

Under tiden som arbetet pågår kommer tjänsten ej att vara nåbar. Inkommande e-post kommer dock att lagras och finnas tillgänglig så fort vi öppnar tjänsten igen.

Datum och tidpunkt för planerat driftavbrott
Från fredag 24 februari kl 20:00 till lördag 25 februari 06:00

Important information about Work2Go
On the evening of Friday 24th February, we will upgrade Work2Go.
Work will begin at 20:00 and is expected to be finished by Saturday 06:00.

While work is in progress, the service will not be reachable. Incoming mail will be stored and be available as soon as we open the service again.

Date and time of the planned outage
From Friday 24th at 20:00 to Saturday at 06:00 CET

Comments are closed.