Archive | Windows Phone

Lägg till e-postkonto för Windows Phone

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en Windows Phone. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

1. Skapa kontot

win_mob_IMAP_2g

 1. Gå till Inställningar > E-post > Lägg till ett konto > Avancerat.
 2. Skriv in din e-postadress och lösenord och tryck på Nästa. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)
 3. Tryck på Internetbaserad e-post.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

win_mob_IMAP_5d2. Ange kontots inställningar

 1. Namn på ditt konto (enbart synligt för dig).
 2. Skriv det namn du vill att e-post ska skickas ifrån.
 3. Server för inkommande e-post: m.work2go.net:993

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

win_mob_IMAP_6c3. Välj kontotyp IMAP

 1. Fyll i kontotyp IMAP4.
 2. Användarnamn: din e-postadress (e-postadressen som du använder när du loggar in på ditt konto i en webbläsare).
 3. Lösenord: ditt lösenord.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

4. Finjustera inställningarna

win_mob_IMAP_7b

 1. Server för utgående e-post (SMTP): m.work2go.net:465
 2. Sätt en bock vid Servern kräver autentisering.
 3. Använd samma användarnamn och lösenord som för att skicka.
 4. Använd SSL för inkommande e-post.
 5. Använd SSL för utgående e-post.
 6. Logga in på ditt konto.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Fungerar det inte?

Testa inloggningsuppgifterna i webbmailen och kontrollera alla inställningar i mobilen.
Läs mer i Kan inte skicka eller ta emot e-post

Kan inte skicka eller ta emot e-post i Windows Phone

Får du får felmeddelande när du har ett IMAP-konto i din Windows Phone? Då behöver du kontrollera inställningarna.

1. Har du rätt användarnamn och lösenord?

Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/

2. Kontrollera alla inställningar i mobilen

På startskärmen klicka de tre unkterna (…) > Inställningar > E-post + konton > kontot.

 • Skriv in ditt lösenord på nytt.
 • Server för inkommande e-post: m.work2go.net:993
 • Använder du kontotyp IMAP4? – Om inte, ändra till det.
 • Server för utgående e-post (SMTP): m.work2go.net:465
 • Servern kräver autentisering ska vara valt.
 • Använd samma användarnamn och lösenord som för att skicka ska vara valt.
 • Använd SSL för inkommande e-post ska vara valt.
 • Använd SSL för utgående e-post ska vara valt.

 

Fungerar det fortfarande inte?

Prova då att slå av SSL, både på utgående och inkommande server.

 • Server för inkommande e-post: m.work2go.net:143
 • Server för utgående e-post (SMTP): m.work2go.net:2525
 • Ta bort de två markörerna vid SSL.

Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender i Windows Phone [PRO]

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att hantera e-post, kontakter och kalender i en Windows Phone.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Vill du inte uppgradera, följ istället guiden Lägg till e-postkonto för …
 1. exchange_win8Gå till Inställningar > E-post > Lägg till ett konto > Outlook.
 2. Fyll sedan in din e-postadress.
 3. Serveradress: m.work2go.net
  Domän – den här rutan lämnar du tom!
 4. Användarnamn: e-postadressen du använder när du loggar in på ditt konto.
 5. Lösenord: ditt lösenord. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)
 6. Sedan trycker du på Anslut.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Fungerar det inte?

 • Logga in på ditt konto i en webbläsare: www.work2go.net och kontrollera att ditt användarnamn och lösenord är korrekt.
 • Kontrollera dina kontoinställningar ännu en gång.
 • Har du Work2Go Pro? Om du är osäker kontakta vår support.