Versionshantering av filer

Så snart du har gjort en förändring i en av dina filer i portföljen skapas en ny version av filen. Ångrar du en förändring är det bara att återgå till den föregående igen.

versionshantering

Portföljen stöder versionshantering av filer. Varje gång du hämtar en fil, gör en ändring i den och spara ner den igen, uppdateras filens versionsnummer. Det är alltid den senaste versionen som visas högst upp i listan i portföljen. På så vis kan man enkelt se när senast ändring var gjord samt av vem. Du kan gå in på varje respektive version och om du inte vill ha kvar en version är det bara att radera den.

Comments are closed.