Archive | Outlook

Lägg till ett e-postkonto i Outlook

Följ vår steg för steg guide hur du skapar ett konto för att läsa och skicka e-post från din dator. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i ett program behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Den här guiden visar hur du lägger till ett nytt konto i Outlook 2013.
Har du en annan version av Outlook finns Lägg till konto i andra versioner av Outlook längst ned på sidan.

outlook-2013-11. Öppna programmet

Gå till Arkiv > Lägg till konto.
Klicka på Konfigurera serverinställningar manuellt > Nästa.
Välj Internet-e-post > Nästa.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Ange kontots inställningar

outlook-2013-2Ditt namn: det namn du vill använda som avsändare.
E-postadress: din e-postadress.

Kontotyp: välj IMAP.
Server inkommande e-post: m.work2go.net
Server utgående e-post: m.work2go.net

Användarnamn: din e-postadress.
Lösenord: ditt lösenord för ditt Work2Go-konto.
OBS! Kräver säker lösenordsautentisering (SPA) ska INTE vara ikryssat!

Klicka sedan på Fler inställningar.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3. Finjustera inställningarna

outlook-2013-3Utgående server – välj att utgående servern kräver autentisering.
Avancerat – Inkommande server (IMAP): 993 och välj SSL.
Utgående server (SMTP): 465 och välj SSL.
Klicka OK > Nästa. Nu testas e-postkontots inställningar.
Klicka sedan Stäng > Slutför.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

Lägg till konto i andra versioner av Outlook

I de äldre versionerna finns det olika sätt att nå steg 2 Ange kontots inställningar.

Outlook 2010

 1. Starta programmet.
 2. Gå till Arkiv > Info > Kontoinställningar.
 3. Under fliken E-post väljer du Nytt.
 4. Välj att Konfigurera serverinställningar manuellt.
 5. Klicka sedan Nästa > Internet-e-post > Nästa.
 6. Fortsätt med steg 2 Ange kontots inställningar.

Outlook 2007

 1. Starta programmet.
 2. Gå till Verktyg > Kontoinställningar.
 3. Välj Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP > Nästa.
 4. Välj att konfigurera serverinställningarna manuellt > Nästa.
 5. Fortsätt med steg 2 Ange kontots inställningar.

Äldre versioner av Outlook och Outlook Express

 1. Starta programmet.
 2. Gå till Verktyg > E-postkonton (Konton i Outlook Express).
 3. Välj Lägg till ett nytt e-postkonto > Nästa.
 4. Välj servertyp IMAP.
 5. Fortsätt med steg 2 Ange kontots inställningar.

Kan inte ta emot e-post i Outlook

Får du inga e-post till din dator? Gå igenom följande steg för att kontrollera inställningarna och om det inte hjälper prova med en alternativ inställning.
 1. Har du rätt användarnamn och lösenord?
  Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/
 2. Ditt konto är inte fullt va?
  Håll markören över ditt namn i det övre högra hörnet i Work2Go för att se din kontokvota.
 3. Öppna Outlook och gå igenom samtliga inställningar för kontot och skriv in lösenord på nytt.
  OBS! Kräver säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning ska INTE vara valt.
 4. Ta bort SSL och byt port till 143.

 

Kan inte skicka e-post i Outlook

Går det inte att skicka e-post från din dator? Gå igenom följande steg för att kontrollera inställningarna och om det inte hjälper prova med en alternativ inställning.
 1. Har du rätt användarnamn och lösenord?
  Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/
 2. Ditt konto är inte fullt va?
  Håll markören över ditt namn i det övre högra hörnet i Work2Go för att se din kontokvota.
 3. Öppna Outlook och gå igenom samtliga inställningar för kontot och skriv in lösenord på nytt.
  Rutan vid Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering ska vara markerad, likaså alternativet Använd samma inställningar som på servern för inkommande.
  Detta finner du genom att klicka på Fler inställningar > Utgående server.
 4. Ta bort SSL och byt port till 2525.

 

Genomstrukna e-post i Outlook

Visas din e-post i Outlook som genomstrukna då du valt att radera dem? Här förklarar vi hur du kan ändra på detta.

Du kan ändra på kontots inställningar så att dina e-postmeddelanden inte bara blir markerade för borttagning, utan att de hamnar i papperskorgen istället.

 1. outlook_trashKlicka fliken Arkiv.
 2. Kontoinställningar > Kontoinställningar.
 3. Klicka på det IMAP-konto du vill ändra på fliken E-post och sedan Ändra > Fler inställningar.
 4. På fliken Borttaget väljer du Flytta borttagna objekt till följande mapp på servern och klickar sedan på Trash.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Du kan även koppla samman Outlooks skickat mapp med Work2Go
Då slipper du dubbla mappar på ditt konto.
Klicka fliken Skickat > Spara skickade objekt i följande mapp på servern > Sent.

 

Synkronisera med Outlook [PRO]

Denna guide visar dig hur du först installerar ett tillägg till Outlook och sedan lägger till ett konto så att du istället kan arbeta med e-post, kontakter och kalender mm i Outlook.

Man kan synkronisera sitt Work2Go Pro med Outlook. Då får man inte bara tillgång till sin e-post i Outlook, utan även sin signatur, kontakter, kalender och uppgiftslista. För att kunna synkronisera behövs ett tillägg till ditt Outlook. Det finns två olika versioner beroende på vilken version av Outlook som du har på din dator och de finns tillgängliga för nedladdning till höger på den här sidan.

Installation av tillägget till Outlook

1_outlook_addOBS! Om du har använt Outlook tidigare bör du spara din tidigare profil i Outlook innan du installerar. Läs mer på Microsofts support.

1. Hämta ner tillägget till din dator och välj att du vill spara filen. När filen sparats ner till din dator får du denna ikon på ditt skrivbord. Dubbelklicka på den för att köra igång installationen > Run > Next.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

5_outlook_add2. Acceptera villkoren > Next > Next för att starta installationen.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

 

8_outlook_add3. När installationen är klar behöver du även ställa in en profil i Outlook. Klicka Close för att stänga rutan.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

14. Starta Outlook. Rutan till höger bör då öppnas automatiskt.
Om den inte gör det kan du hitta den under Arkiv > Datafiler\Inställningar

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Servernamn: m.work2go.net
Markera rutan Använd säker anslutning.
Fyll i din e-postadress/den e-postadress som du använder när du loggar in på ditt konto samt ditt lösenord.

25. Gå till fliken Anslutningsinställningar.
Välj ingen proxy
(om inte din nätverksadministratör säger något annat).

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

36. Gå till fliken Hämtningsinställningar.
Här rekommenderar vi att markera Hämta bara rubriker om du främst sitter uppkopplad på internet med din dator och jobbar. Jobbar du ofta i Outlook medan du INTE är uppkopplad, ska du INTE ha rutan markerad. Avsluta med Apply > OK.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Nu börjar information att synkroniseras från ditt Work2Go till Outlook. Första gången kan processen ta ganska lång tid, beroende på hur mycket information som ska över. Om den inte startas automatiskt klickar du på Skicka och ta emot.

Se din kontokvota i Outlook [PRO]

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
Om du har installerat Outlook tillägget och vill se hur mycket diskutrymme du använder på ditt Work2Go Pro konto.

 • Klicka på fliken Zimbra högst upp eller
 • gå till Verktyg > Inkorgs kvota.

Manuell uppdatering av Outlook-tillägget [PRO]

När du har installerat Outlook-tillägget med versionsnummer 8.x kan du uppdatera till en nyare version i programmet.

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
ZCO-Outlook-2010-w2g

 

ZconnectorOutlook 2010/2013

Gå till fliken Zimbra > Kontrollera uppdateringar (övre högra hörnet).
Om det finns en ny version att uppdatera till får du möjlighet till det nu genom att klicka Uppgradera i popup-fönstret.

Outlook 2007

Gå till fliken Hjälp > Kontrollera uppdateringar. Om det finns en ny version att uppdatera till får du möjlighet till det nu.

 

Skapa loggfil om problem uppstår med synk i Outlook [PRO]

Om synkroniseringen inte fungerar som den ska eller om du får felmeddelande när du har Outlook-tillägget installerat vill vi att du aktivera verktyget ZCO loggning.

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
Detta verktyg (ZCOLogCtl.exe) installerades tillsammans med Outlook-tillägget.
Du finner det här: C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI

zco_log1. Dubbelklicka på filen och fyll i följande inställningar.

Aktivera: Enable Logging, Http Logging, Verbose Logging
Path: välj en plats där loggfilerna ska sparas
Prefix: zco
Maximum Log File Size (MB): 10
Klicka OK för att aktivera verktyget.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Starta om Outlook och återskapa ditt problem.
3. Gå tillbaka till ZCO loggning verktyget och avmarkera Enable Logging.
4. Starta om Outlook igen.
5. Packa loggfilerna och skicka in dem till oss för analys.