Archive | Outlook

Outlook går inte att öppna/varnar om fel lösenord

Kontrollera att din Outlook öppnar med rätt konto:

Gå till Kontrollpanelen > Email/Email (Outlook).

Här kontrollerar du att ditt Work2Go-konto finns med. Om det inte gör det så lägg till det.

Markera ”Always use this profile, välj Work2Go i rullistan och klicka på OK.

 

 

 

 

 

Lägg till ett e-postkonto i Outlook

För att lägga till din e-postadress behöver du följande uppgifter:
Lägg upp ditt konto som Imap.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (alt. 587) (110 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

De här stegen är desamma oavsett om du lägger till ditt första e-postkonto eller andra e-postkonton i Outlook.

1. Välj Arkiv > Lägg till kontoLagg till konto


2. Vad som visas därnäst beror på vilken version av Outlook du har.


Markera: Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper > Nästa
Markera Pop eller IMAP > Nästa

Automatiska kontoinstallningarFyll i ditt Namn, E-postadress, Välj Imap. Fyll i server: m.work2go.net (för både in- och utgående server). Ange din E-postadress och ditt Lösenord igen och klicka sen på Fler inställningar nere till höger.
installningar for pop och imap
Markera: Den utgående servern (SMTP) kräver autensiering på fliken Utgående server.
Klicka på Avancerat och fyll i följande:
IMAP-port: 993 MED SSL/TLS
Smtp-port: 465 (alt. 587) MED SSL/TLS klicka OK > Nästa
installningar for pop3 och imap
Kontrollera uppgifterna och klicka OK
Nu testas kontoinställningarna.e-post pa internet
När testerna är klara Klicka på Stäng > fortsätt > Slutför


Ange din e-postadress och klicka på Anslut

Ange lösenordet igen om du uppmanas till det och välj sedan OK >
Kontouppgifter (om dessa behöver anges):
Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (alt. 587) (110 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Slutför för att börja använda ditt e-postkonto.

Kan inte ta emot e-post i Outlook

Får du inga e-post till din dator? Gå igenom följande steg för att kontrollera inställningarna och om det inte hjälper prova med en alternativ inställning.

 1. Har du rätt användarnamn och lösenord?
  Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/
 2. Ditt konto är inte fullt va?
  Håll markören över ditt namn i det övre högra hörnet i Work2Go för att se din kontokvota.
 3. Öppna Outlook och gå igenom samtliga inställningar för kontot och skriv in lösenord på nytt.
  OBS! Kräver säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning ska INTE vara valt.
 4. Ta bort SSL och byt port till 143.

Kan inte skicka e-post i Outlook

Går det inte att skicka e-post från din dator? Gå igenom följande steg för att kontrollera inställningarna och om det inte hjälper prova med en alternativ inställning.

 1. Har du rätt användarnamn och lösenord?
  Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/
 2. Ditt konto är inte fullt va?
  Håll markören över ditt namn i det övre högra hörnet i Work2Go för att se din kontokvota.
 3. Öppna Outlook och gå igenom samtliga inställningar för kontot och skriv in lösenord på nytt.
  Rutan vid Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering ska vara markerad, likaså alternativet Använd samma inställningar som på servern för inkommande.
  Detta finner du genom att klicka på Fler inställningar > Utgående server.
 4. Ta bort SSL och byt port till 2525.

 

Genomstruken e-post i Outlook

Visas din e-post i Outlook som genomstrukna då du valt att radera dem? Här förklarar vi hur du kan ändra på detta.

Du kan ändra på kontots inställningar så att dina e-postmeddelanden inte bara blir markerade för borttagning, utan att de hamnar i papperskorgen istället.

 1. outlook_trashKlicka fliken Arkiv.
 2. Kontoinställningar > Kontoinställningar.
 3. Klicka på det IMAP-konto du vill ändra på fliken E-post och sedan Ändra > Fler inställningar.
 4. På fliken Borttaget väljer du Flytta borttagna objekt till följande mapp på servern och klickar sedan på Trash.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Du kan även koppla samman Outlooks skickat mapp med Work2Go
Då slipper du dubbla mappar på ditt konto.
Klicka fliken Skickat > Spara skickade objekt i följande mapp på servern > Sent.

Synkronisera Work2Go med Outlook [PRO]

1. Ladda ner Outlook Connector.

2. Starta Outlook > gå till Filer för att lägga upp ditt konto.

3. Ange e-postadress och välj att konfigurera manuellt under Avancerade alternativ > klicka på Anslut.

4. I rutan Avancerad installation väljer du Annat.

 

 

5. Välj Zimbra Collaboration Server > Anslut.

 

 

 

 

 

 

 

6. Fyll i Server namn: m.work2go.net samt din e-postadress och lösenord.

7. Beroende på kontots storlek kan det dröja innan all information blir tillgänglig.

8. Klart.

 

 

 

 

Se din kontokvota i Outlook [PRO]

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
Om du har installerat Outlook tillägget och vill se hur mycket diskutrymme du använder på ditt Work2Go Pro konto.

 • Klicka på fliken Zimbra högst upp eller
 • gå till Verktyg > Inkorgs kvota.

 

 

 

 

 

Manuell uppdatering av Outlook-tillägget [PRO]

När du har installerat Outlook-tillägget med versionsnummer 8.x kan du uppdatera till en nyare version i programmet.

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
ZCO-Outlook-2010-w2g

 

ZconnectorOutlook 2010/2013

Gå till fliken Zimbra > Kontrollera uppdateringar (övre högra hörnet).
Om det finns en ny version att uppdatera till får du möjlighet till det nu genom att klicka Uppgradera i popup-fönstret.

Outlook 2007

Gå till fliken Hjälp > Kontrollera uppdateringar. Om det finns en ny version att uppdatera till får du möjlighet till det nu.

Skapa loggfil om problem uppstår med synk i Outlook [PRO]

Om synkroniseringen inte fungerar som den ska eller om du får felmeddelande när du har Outlook-tillägget installerat vill vi att du aktivera verktyget ZCO loggning.

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
Detta verktyg (ZCOLogCtl.exe) installerades tillsammans med Outlook-tillägget.
Du finner det här: C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI

zco_log1. Dubbelklicka på filen och fyll i följande inställningar.

Aktivera: Enable Logging, Http Logging, Verbose Logging
Path: välj en plats där loggfilerna ska sparas
Prefix: zco
Maximum Log File Size (MB): 10
Klicka OK för att aktivera verktyget.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Starta om Outlook och återskapa ditt problem.
3. Gå tillbaka till ZCO loggning verktyget och avmarkera Enable Logging.
4. Starta om Outlook igen.
5. Packa loggfilerna och skicka in dem till oss för analys.

Zimbra Outlook Connector [PRO]

För att synkronisera Work2Go Pro med Outlook behövs en Connector. Har du inte Work2Go Pro?
Kontakta oss för uppgradering.

Outlook Connector för 64bit.

Outlook Connector för 32bit.

1. Ladda ner, spara och dubbelklicka på filen.

2. Klicka på Nästa > Läs och acceptera villkoren > Nästa. Klicka Ja på frågan om ”Tillåter du att den här appen får göra ändringar på enheten?”

3. Installationen kan nu göras, klicka på Nästa.


4. Klart.