Skapa loggfil om problem uppstår med synk i Outlook [PRO]

Om synkroniseringen inte fungerar som den ska eller om du får felmeddelande när du har Outlook-tillägget installerat vill vi att du aktivera verktyget ZCO loggning.

Detta kräver Work2Go Pro + Outlook-tillägget

Om du inte har Pro idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Har du ännu inte installerat Outlook-tillägget, följ guiden Synkronisera med Outlook…
Detta verktyg (ZCOLogCtl.exe) installerades tillsammans med Outlook-tillägget.
Du finner det här: C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI

zco_log1. Dubbelklicka på filen och fyll i följande inställningar.

Aktivera: Enable Logging, Http Logging, Verbose Logging
Path: välj en plats där loggfilerna ska sparas
Prefix: zco
Maximum Log File Size (MB): 10
Klicka OK för att aktivera verktyget.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Starta om Outlook och återskapa ditt problem.
3. Gå tillbaka till ZCO loggning verktyget och avmarkera Enable Logging.
4. Starta om Outlook igen.
5. Packa loggfilerna och skicka in dem till oss för analys.

Comments are closed.