Archive | Android

Lägg till e-postkonto för Android

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en Android. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Lägg till e-postkonto

Skapa kontot

Klicka på bilderna för större storlek.

Öppna Inställningar > Konton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj Konton > Lägg till konto

 

 

 

 

Välj E-post

 

 

 

 

 

 

Fyll i din E-postadress och Lösenord och
klicka sen på manuell Inställning

 

 

 

 

 

 

Välj IMAP-konto

Vi rekommenderar just IMAP pga att då finns dina meddelande kvar på servern och du kan även läsa dem då du loggar in på www.work2go.net

 

 

 

Inkommande Server

IMAP-server ska vara m.work2go.net,
Säkerhetstyp SSL och port 993

 

 

 

 

 

Utgående Server

SMTP-server ska vara m.work2go.net,
säkerhetstyp SSL och port 465

 

 

 

 

 

 

Aktivera synkronisering för att läsa in
dina gamla mejl i mobilen

 

 

 

 

 

 

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

Fungerar det inte?

Testa inloggningsuppgifterna i webbmailen och kontrollera alla inställningar i mobilen.
Läs mer i Kan inte skicka eller ta emot e-post

Kan inte skicka eller ta emot e-post i Android

Får du får felmeddelande när du har ett IMAP-konto i din Android? Då behöver du kontrollera inställningarna.

Har du rätt användarnamn och lösenord?

Logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/ och kontrollera detta.

Har du rätt kontoinställningar?

Klicka på bilderna för större storlek

Gå till Inställningar > Ditt Konto > Serverinställningar >

Inkommande inställningar:
Android-4.1Användarnamn = din E-postadress
Lösenord: ditt lösenord
IMAP-server: m.work2go.net
Port: 993
Säkerhetstyp: SSL > Klar

 

Inställningar för utgående:
Android-4.1-2SMTP-server: m.work2go.net
Port: 465
Säkerhetstyp: SSL
Kräv inloggning ska vara vald.
Användarnamn = din E-postadress
Lösenord: ditt lösenord > Klar

Fungerar det fortfarande inte?

Prova då att slå av SSL, både på inkommande och utgående server.
Inställningar > Ditt Konto > Serverinställningar

 1. Inkommande inställningar > Slå av SSL > Serverport: 143.
 2. Utgående inställningar > Slå av SSL > Serverport: 2525.

 

Byta signatur i Android

Här visar vi hur du kan skriva en ny signatur som visas när du skickar e-post från din mobil.

1_inst

1. Öppna inställningar

Gå in i ditt e-postprogram > klicka Meny-knappen för att komma åt dina inställningar för e-post (brukar finnas längst ner på skärmen) > Inställningar. Klicka vidare på det kontot du vill göra förändringar på.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3.1.e-post_3.1

2. Ändra signaturen

Nu ser du det valda kontots allmänna inställningar.
Klicka Signatur för att skriva in en egen.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender i Android [PRO]

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att hantera e-post, kontakter och kalender i en Android.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Vill du inte uppgradera, följ istället guiden Lägg till e-postkonto för…

jellyBean-1SYNC1. Skapa kontot

 1. Klicka Inställningar > Konton och synkning > Lägg till konto.
 2. Fyll i hela din e-postadress och lösenord.
  (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)
 3. Klicka sedan på Manuellt.

Klicka på bilden för att se den fullständigt. 

jellyBean-2SYNC2. Välj kontotyp Exchange

Exchange ActiveSync är en teknik som togs fram av Microsoft och som används för att skicka information mellan olika enheter, t ex Work2Go Pros server och din mobil.

Klicka på bilden för att se den fullständigt. 

3. Ange kontots inställningar

jellyBean-3SYNCFyll i hela din e-postadress och lösenord.

 1. Server: m.work2go.net
 2. Välj att använda SSL och Port 443.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Fyll i ett valfritt kontonamn.

Klicka på bilden för att se den fullständigt. 

Fungerar det inte?

 • Logga in på ditt konto i en webbläsare: work2go.net och kontrollera att din e-postadress och lösenord är korrekt.
 • Kontrollera dina kontoinställningar ännu en gång.
 • Har du Work2Go Pro? Om du är osäker kontakta vår support.

Lägg till en delad kalender i Android [PRO]

Har ni en delad kalender på jobbet som du vill ha tillgång till i din mobil? Här berättar vi hur du kan ordna det.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
 1. Då tar du reda på inloggningsuppgifterna till kontot där kalendern är utdelad från.
 2. Lägger till ett nytt konto i din mobil med kontotypen Exchange.
 3. Väljer till sist att enbart synka kalender.

Vilka mappar ska synkas med din Android? [PRO]

Läs om hur du kan välja ut vilka mappar du vill kunna nå från din mobil. Behöver du inte åtkomst till samtliga är det onödigt att synka dem. Detta sparar din batteriförbrukning.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
1.mapp

 1. Gå till Program > E-post. Nu ser du din inkorg.
 2. Klicka på Meny-knappen för att komma åt dina inställningar för e-post (den brukar finnas längst ner på skärmen).
 3. Välj Mappar i menyn som visas för att välja vilka mappar som du vill synka. Som standard är det enbart Inkorgen som är vald.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

Hur ofta ska din Android hämta ny information? [PRO]

Du kan ställa in hur ofta du vill att din mobil ska hämta ny information från ditt konto, t ex hur ofta den ska se om du har fått ett nytt e-postmeddelande.

En mobil som hämtar information varje kvart sparar på sitt batteri jämfört med den som hämtar ny information varje minut.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
1_inst

1. Öppna inställningar

Gå till den e-postklient som finns under Program > E-post. Nu ser du din inkorg. Klicka Meny-knappen för att komma åt dina inställningar för e-post (den brukar finnas längst ner på skärmen) > välj Inställningar > ditt konto.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3.2syncschema2. Ändra synkroniseringsschemat

Skrolla ner till rubriken Exchange ActiveSync-inställningar > välj Synkroniseringsschema. Ställ in hur ofta din mobil ska synka information.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

Hur långt tillbaka i tiden vill du synka e-post i Android? [PRO]

Om du inte tror att du behöver komma åt all din e-post från din mobil, rekommenderar vi att du utför denna inställning.
Ju färre dagar ju mer kan du spara på din batteriförbrukning.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
1_inst

1. Öppna inställningar

Gå till den e-postklient som finns under Program > E-post. Nu ser du din inkorg. Klicka Meny-knappen för att komma åt dina inställningar för e-post (den brukar finnas längst ner på skärmen) > välj Inställningar > ditt konto.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3.2.synk_period2. Ändra period för synkronisering

Skrolla ner till rubriken Exchange ActiveSync-inställningar > välj Period för synkronisering av E-post. Välj hur lång tid tillbaka som du vill synka e-post till din mobil.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.