Lägg till privata påminnelser

För att få påminnelse från din kalender utan att visa dina kollegor vad du vill bli påmind om skapar du privata inlägg.
  1. Öppna din kalender och välj Nytt bokat möte högst upp i det vänstra hörnet.
  2. Fyll i den information som behövs för din privata påminnelse.
  3. Visa: välj Ledig om du tycker att det är OK att andra ska kunna boka in dig på möten under den bestämda tidpunkten. Välj Upptagen om du inte vill bli störd.
  4. Kontrollera att du har valt att skapa inlägget i din kalender och sätt en markör vid Privat.
    Då kan andra bara se tidpunkten som du är uppbokad på, inte anledningen.
  5. Spara och aktivera påminnelserna i din kalender genom att klicka på Spara och stäng högst upp i det vänstra hörnet.

Resultatet

7_privat4

Bild 1: Din kalender visar dig all information som du har lagt till det privata inlägget (lila).

7_privat5

Bild 2: Din kollegas kalender visar enbart tidpunkten som du har lagt till i din kalender (lila).

Comments are closed.