Lägg till ett e-postkonto i Mac Mail

Följ vår steg för steg guide hur du skapar ett konto för att läsa och skicka e-post från din dator. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i ett program behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (alt. 587) (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

1-IMAP_Mac10.9-start1. Öppna programmet

Klicka på Mail > Lägg till konto.
(Om det är första gången du använder Mail kommer du till guiden när du startar programmet.)

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2-IMAP_Mac10.9-nytt2. Lägg till ett annat e-postkonto

Börja med att välja Lägg till ett annat e-postkonto > Fortsätt.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

3-IMAP-epost3. Ange kontots inställningar

1. Fullständigt namn, användarnamn/e-postadress och lösenord > Skapa.
2. Klicka Nästa för manuella inställningar.
3. Välj servertyp IMAP.

Inkommande server

E-postserver: m.work2go.net
Användarnamn: din e-postadress.
Lösenord: ditt lösenord.

Utgående server

E-postserver: m.work2go.net
Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord.

4. Klicka Skapa.

OBS! Användarnamn/e-postadress och lösenord är obligatoriskt för Work2Go.

7-IMAP_Mac10.9-kontoinfo4. Finjustera inställningarna

Denna bild ska nu visas för dig. Om inte gå till Mail > Inställningar högst upp i menyfältet på programmet. Markera ditt nya Work2Go IMAP konto så att det blir blåmarkerat och kontots inställningarna visas till höger.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

8-IMAP_Mac10.9-smtp-listaServer, utgående e-post (SMTP)

Klicka på pilarna så att rullgardinsmenyn öppnas.
Välj Redigera SMTP-serverlista.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

10-IMAP_Mac10.9-serverUTpasswoKlicka på Avancerat.
Använd anpassad port: 465 (alt. 587).
Använd SSL.
Autentisering: välj Lösenord i rullgardinsmenyn.
Fyll i ditt användarnamn/e-postadress samt lösenord.
Klicka OK för att spara inställningarna.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

12-IMAP_Mac10.9-serverINportServer, inkommande e-post

Klicka nu på Avancerat högst upp.
Serverport: 993.
Använd SSL.
Autentisering: välj Lösenord i rullgardinsmenyn.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

När du stänger ner rutan genom att klicka på den röda cirkeln uppe i hörnet får du frågan om du vill spara ändringarna som du har utfört på kontot. Klicka på Spara.

Comments are closed.