/ Support / iPhone /

Kan inte skicka eller ta emot e-post i iPhone

Får du får felmeddelande när du har ett IMAP-konto i din iPhone? Då behöver du kontrollera dina inställningar.

1. Har du rätt användarnamn och lösenord?

Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/

2. Kontrollera alla inställningar i mobilen

Gå till Inställningar > Lösenord och konton > Ditt Konto > Konto.

 1. Adress = hela din e-postadress
 2. Värdnamn: m.work2go.net
 3. Användarnamn: den e-postadress som du använder när du ska logga in på ditt konto i en webbläsare.
 4. Lösenord: ditt lösenord.
 5. SMTP: m.work2go.net
 6. Klicka på SMTP > m.work2go.net (din primär server)
 7. Värdnamn: m.work2go.net
 8. Användarnamn: den e-postadress som du använder när du ska logga in på ditt konto i en webbläsare.
 9. Lösenord: ditt lösenord.
 10. Slå på SSL
 11. Autentisering: lösenord
 12. Serverport: 465 eller 587
 13. Klar > Kontoinformation
 14. Klicka på Avancerat längst ner.
 15. Skrolla ner till Inställningar för inkommande.
 16. Slå på SSL
 17. Autentisering: ditt lösenord
 18. Serverport: 993
 19. Klar

OBS! Fyll i både e-postadressen och lösenord på samtliga ställen detta efterfrågas, oavsett om det står Frivilligt!

Fungerar det fortfarande inte?

Prova då att slå av SSL, både på utgående och inkommande server.
Inställningar > E-post… > Ditt Konto > Kontoinformation > SMTP > m.work2go.net

 1. Slå av SSL > Serverport: 2525
 2. Klar > Kontoinformation
 3. Klick på Avancerat längst ner > skrolla ner till Inställningar för inkommande.
 4. Slå av SSL > Serverport: 143
 5. Klar
Comments are closed.