/ Support / iPhone /

Lägg till e-postkonto för iPhone

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en iPhone. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn = din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

1. Skapa kontot

Gå till Inställningar > Lösenord och konton > Lägg till konto > Välj Annat > Lägg till e-postkonto

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Ange kontots inställningar

Se till att IMAP är markerat högst upp

 • Skriv ditt namn
 • E-post = hela din e-postadress
 • Beskrivning: Ge kontot ett valfritt namn

Server för inkommande e-post

 • Värdnamn: m.work2go.net
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord: ditt lösenord. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)

Server för utgående e-post

 • Värdnamn: m.work2go.net
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord: ditt lösenord. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)

Klicka på Nästa

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3. Välj vad du vill se i din telefon

Här kan du nu välja vad du vill se i din telefon

 • E-post
 • Anteckningar

Gå vidare på Spara

 

Fungerar det inte?

Testa inloggningsuppgifterna i webbmailen och kontrollera alla inställningar i mobilen.
Läs mer i Kan inte skicka eller ta emot e-post

Comments are closed.