/ Support / iPhone /

Vilka mappar ska synkas med din iPhone? [PRO]

Läs om hur du kan välja ut vilka mappar du vill kunna nå från din mobil. Behöver du inte åtkomst till samtliga är det onödigt att synka dem. Detta sparar din batteriförbrukning.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
1. Inställningar > E-post > Konton > Hämta ny data.
2. Välj kontot > Push på de du önskar
(Push = meddelande hämtas till telefonen omedelbart. Detta kan dra mycket batteri och surfmängd)

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

3. Under Brevlådor med push kan du nu välja vilka mappar som du vill synka. Som standard är det enbart Inkorgen som är vald.

OBS! Delade e-postmappar kan inte synkas. Begränsningen sitter i själva synktekniken ActiveSync. Om du vill komma åt en delad e-postmapp i din mobil kan du sätta upp det som ett IMAP-konto.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Comments are closed.