Archive | iPhone

Lägg till e-postkonto för iPhone

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en iPhone. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn = din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

1. Skapa kontot

Gå till Inställningar > Lösenord och konton > Lägg till konto > Välj Annat > Lägg till e-postkonto

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Ange kontots inställningar

Se till att IMAP är markerat högst upp

 • Skriv ditt namn
 • E-post = hela din e-postadress
 • Beskrivning: Ge kontot ett valfritt namn

Server för inkommande e-post

 • Värdnamn: m.work2go.net
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord: ditt lösenord. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)

Server för utgående e-post

 • Värdnamn: m.work2go.net
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord: ditt lösenord. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)

OBS! Fyll i både e-postadressen och lösenord här oavsett om det står Frivilligt!

Klicka på Nästa

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3. Välj vad du vill se i din telefon

Här kan du nu välja vad du vill se i din telefon

 • E-post
 • Anteckningar

Gå vidare på Spara

 

Fungerar det inte?

Testa inloggningsuppgifterna i webbmailen och kontrollera alla inställningar i mobilen.
Läs mer i Kan inte skicka eller ta emot e-post

Kan inte skicka eller ta emot e-post i iPhone

Får du får felmeddelande när du har ett IMAP-konto i din iPhone? Då behöver du kontrollera dina inställningar.

1. Har du rätt användarnamn och lösenord?

Testa dem genom att logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/

2. Kontrollera alla inställningar i mobilen

Gå till Inställningar > Lösenord och konton > Ditt Konto > Konto.

 1. Adress = hela din e-postadress
 2. Värdnamn: m.work2go.net
 3. Användarnamn: den e-postadress som du använder när du ska logga in på ditt konto i en webbläsare.
 4. Lösenord: ditt lösenord.
 5. SMTP: m.work2go.net
 6. Klicka på SMTP > m.work2go.net (din primär server)
 7. Värdnamn: m.work2go.net
 8. Användarnamn: den e-postadress som du använder när du ska logga in på ditt konto i en webbläsare.
 9. Lösenord: ditt lösenord.
 10. Slå på SSL
 11. Autentisering: lösenord
 12. Serverport: 465 eller 587
 13. Klar > Kontoinformation
 14. Klicka på Avancerat längst ner.
 15. Skrolla ner till Inställningar för inkommande.
 16. Slå på SSL
 17. Autentisering: ditt lösenord
 18. Serverport: 993
 19. Klar

OBS! Fyll i både e-postadressen och lösenord på samtliga ställen detta efterfrågas, oavsett om det står Frivilligt!

Fungerar det fortfarande inte?

Prova då att slå av SSL, både på utgående och inkommande server.
Inställningar > E-post… > Ditt Konto > Kontoinformation > SMTP > m.work2go.net

 1. Slå av SSL > Serverport: 2525
 2. Klar > Kontoinformation
 3. Klick på Avancerat längst ner > skrolla ner till Inställningar för inkommande.
 4. Slå av SSL > Serverport: 143
 5. Klar

Byta signatur i iPhone

Här visar vi hur du kan skriva en ny signatur som visas när du skickar e-post från din mobil.

sign-ios7

 1. Gå in på Inställningar > E-post.
 2. Rulla ner på skärmen till rubriken Signatur.
 3. Klicka på Signatur för att skriva in en egen.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Lägg till en delad kalender i iPhone

Har ni en delad kalender på jobbet?
Vill du ha den tillgänglig i din mobil?
 1. Då tar du reda på inloggningsuppgifterna till kontot där kalendern är utdelad från.
 2. Lägger till ett nytt konto i din mobil med kontotypen Exchange.
 3. Väljer till sist att enbart synka kalender.

Klicka för en utförlig guide på hur du lägger till ett konto för att synka.

Detta kräver Work2Go Pro
Om inte ditt och kontot som den utdelade kalendern har skapats på har Work2Go Pro idag, kan du uppgradera dem genom att kontakta vår support.

Alternativ för dig utan Work2Go Pro

Se innehållet i kalendern i din mobil

Om du vill se en kalender som någon annan skapat och delat ut till dig ska du prenumerera på den. Du ser innehållet, men kan inte lägga till någon ny information till den. Du får dock påminnelse alarm till din mobil om det är aktiverat.

prenumerera_kalender11. Logga in på Work2Go

Här hämtar du länken till kalendern. OBS! Om det inte är din måste du be den som har skapat den att skicka dig länken. Högerklicka kalendern > Redigera egenskaper > Lägg till delning.

prenumerera_kalender2

2. Högerklicka på länken längst ner vid ICS

Välj Kopiera länkadress > och klistra in den i ett meddelande och skicka det till dig själv så att du enkelt kan komma åt länken i din iPhone sen.
Exempel på länken: https://www.work2go.net/home/epostadressen@dindomän/Delad

pren_calendar_iOS7

3. Öppna ditt meddelande i iPhone och kopiera* länken

Gå därefter till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto > Annat > Lägg till prenumererad kalender > klistra in länken vid Server > Nästa.
Nu verifieras dina inställningar och därefter får du meddelande om att kontot kräver ett användarnamn och lösenord > OK.
Fyll i kontots användarnamn/e-postadress och lösenord > Nästa > OK > Spara > Spara.

*) Ifall du inte känner till det, så kan du kopiera och klistra in text i en iPhone genom att trycka ner ditt finger på texten du vill kopiera > lyfta på fingret och välja Kopiera > och sen trycka ner ditt finger igen där du vill klistra in texten > lyfta på fingret och välja klistra in.

Logga in på kontot i Safari

Om du loggar in på ditt konto med Safari eller annan webbläsare på din iPhone, kan du se samtliga kalendrar och om du har den behörigheten satt på dig, kan du lägga till information även i de kalendrar som har delats ut till dig.

Spara Skickat, Utkast och Raderat på servern

När du skickar eller raderar meddelanden i din mobil sparas de inte på servern. Följ guiden och koppla ihop din mobil med serverns mappar så att allt sparas där istället för i din mobil.

Om du inte kopplar ihop mapparna betyder det att meddelanden som du t ex skickar från din iPhone inte visas på dina andra enheter kopplade till din e-postadress eller när du loggar in på ditt konto i Work2Go.
Avancerat-ios

 1. Inställningar > Lösenord och konton > välj ditt konto.
 2. Klicka på din e-postadress > Avancerat.
 3. Välj Brevlådan Utkast > välj mappen Drafts.
 4. Välj Brevlådan Skickat > välj mappen Sent.
 5. Välj Brevlådan Raderat > välj mappen Trash.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

avancerat-mappar-ios

Nu ska din skärm visa följande om allt är korrekt inställt.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender i iPhone [PRO]

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att hantera e-post, kontakter och kalender i en iPhone.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Vill du inte uppgradera, följ istället guiden Lägg till e-postkonto för…

1. Skapa kontot

Gå till Inställningar > Lösenord och konton > Lägg till konto > Exchange.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

2. Ange kontots inställningar

 1. Fyll i hela din e-postadress,
 2. En valfri beskrivning av kontot.
 3. Gå vidare på Nästa och fyll i ditt lösenord.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3. Finjustera inställningarna

 1. E-post = hela din e-postadress
 2. Server: m.work2go.net
 3. Användarnamn = hela din e-postadress
 4. Lösenord: ditt lösenord och klicka på Nästa.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

iOS7-synk64. Välj vad du vill synka med din mobil

Avsluta sedan med Spara.

Har du flera mappar, kalendrar mm på ditt Work2Go-konto kan du synka alla till din iPhone/iPad om du vill. Så länge du är ägaren till kalendern behöver du inte sätta upp något extra konto för det.

 

Fungerar det inte?

 • Logga in på ditt konto i en webbläsare: www.work2go.net och kontrollera att din e-postadress och lösenord är korrekt.
 • Kontrollera dina kontoinställningar ännu en gång.
 • Har du Work2Go Pro? Om du är osäker kontakta vår support.

Lägg till möten / kontakter så att de hamnar rätt på kontot [PRO]

För att nya möten och kontakter som du lägger till i din mobil ska läggas till i din kalender / adressbok i Work2Go behöver du ställa in det i mobilens inställningar. Här ser du hur.

Ställ in förvald kalender

 1. Gå in på Inställningar > Kalender
 2. Rulla ner på skärmen till rubriken Förvald kalender
 3. Välj här din Work2Go-kalender

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Ställ in förvald adressbok

 1. Gå in på Inställningar > Kontakter
 2. Klicka på Förvalt konto
 3. Välj adressbok Exchange.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

Hur ofta ska din iPhone hämta ny information? [PRO]

Du kan ställa in hur ofta du vill att din mobil ska hämta ny information från ditt konto, t ex hur ofta den ska se om du har fått ett nytt e-postmeddelande.

En mobil som hämtar information varje kvart sparar på sitt batteri jämfört med den som hämtar ny information varje minut.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
synka-tid1

 1. Inställningar > Lösenord och konton > Hämta ny data.
 2. Här ställer du nu in hur ofta din mobil ska synka information.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Vilka mappar ska synkas med din iPhone? [PRO]

Läs om hur du kan välja ut vilka mappar du vill kunna nå från din mobil. Behöver du inte åtkomst till samtliga är det onödigt att synka dem. Detta sparar din batteriförbrukning.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
synka-tid11. Inställningar > Lösenord och konton > Hämta nya data.
2. Välj kontot > Push på de du önskar
(Push = meddelande hämtas till telefonen omedelbart. Detta kan dra mycket batteri och surfmängd)

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

 

synka-tid33. Under Brevlådor med push kan du nu välja vilka mappar som du vill synka. Som standard är det enbart Inkorgen som är vald.

OBS! Delade e-postmappar kan inte synkas. Begränsningen sitter i själva synktekniken ActiveSync. Om du vill komma åt en delad e-postmapp i din mobil kan du sätta upp det som ett IMAP-konto.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Hur långt tillbaka i tiden vill du synka e-post till iPhone? [PRO]

Om du inte tror att du behöver komma åt all din e-post från din mobil, rekommenderar vi att du utför denna inställning.
Ju färre dagar ju mer kan du spara på din batteriförbrukning.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
 1. dagar_synk1Gå in på Inställningar > Lösenord och konton > Välj konto.
 2. Nu ser du kontots allmänna inställningar. Klicka på Mail-dagar att synka för att välja hur lång tid tillbaka som du vill synka e-post till din mobil.