Archive | Support

Outlook går inte att öppna/varnar om fel lösenord

Kontrollera att din Outlook öppnar med rätt konto:

Gå till Kontrollpanelen > Email/Email (Outlook).

Här kontrollerar du att ditt Work2Go-konto finns med. Om det inte gör det så lägg till det.

Markera ”Always use this profile, välj Work2Go i rullistan och klicka på OK.

Har jag IMAP eller POP3

Tryggheten med IMAP

Det är inte bara smidigt med IMAP, det är tryggt dessutom. Oavsett om din enhet blivit stulen eller har havererat, finns alla dina e-postmeddelanden i säkert förvar, sparade på Work2Gos server.

Nackdelen med POP3 som sparar ner all e-post på en enhet

Har man sitt konto som ett POP3-konto på sin dator, hämtas alla meddelanden till datorn från Work2Gos server och kontokvotan blir åter nollställd, varje gång e-postprogrammet öppnas på enheten. Det farliga med det här är att om enheten som du har din e-post på skulle haverera, och du själv inte gjort någon säkerhetskopia, förlorar du alla dina e-postmeddelanden.

Hur vet jag då vilket jag har?


För iPhone/iPad:

 1. Öppna Inställningar
 2. Lösenord och konton
 3. Klicka på kontot för Work2Go
  Uppe till vänster ser om du har IMAP

 


För Android:

 1. Öppna inställningarna för ditt e-postkonto för Work2Go
 2. Klicka på serverinställningar
 3. Titta efter vilken port som anges för inkommande e-post
  Om du har 143 eller 993 så är det IMAP
  Om du har 110 eller 995 så är det POP3
  Om det står ”ActiveSync” eller ”Exchange” så använder du ActiveSync-anslutningar mot Work2Go

OBS!

För att ytterligare förbättra säkerheten och göra det svårare för angripare att på otillbörligt sätt komma åt konton och/eller information så kommer vi på WebbPlatsen att som standard stänga av viss funktionalitet i tjänsten Work2Go.

Den funktionalitet som stängas av går under beskrivningen POP3. De flesta av våra Work2Go-kunder använder inte POP3.

Om du/ni har behov att fortsatt använda POP3 behöver ni bara kontakta oss så ser vi till att det fortsatt är aktiverat för de konton ni anger. Vi rekommenderar att ni istället går över till IMAP, men har all förståelse för att det inte är möjligt för alla.

Vi kommer att genomföra denna förändring 2 November 2020.

Kontouppgifter

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Acceptera en utdelning till ditt konto

Någon vill dela med sig av information på sitt konto till dig. Här får du veta hur du accepterar en utdelning till ditt konto.

accept

Om du får ett e-postmeddelande med en inbjudan till en delning av en annan person och väljer att Acceptera delning öppnas dialogrutan ”Acceptera delning”.

Här kan du byta namn på mappen och bestämma vilken färg den ska ha samt bestämma om du vill skicka ett svarsmeddelande om att du har accepterat.  När du därefter klickar Ja får du en kopia av mappen i fråga i din vänstra kolumn och e-postmeddelandet flyttas automatiskt till Papperskorgen. Namn och färg kan du ändra igen vid ett senare tillfälle om du högerklickar på den och väljer Redigera egenskaper.

Acceptera en utdelning på fliken Inställningar

Om du inte fått något e-postmeddelande om delning eller tappat bort det kan du acceptera en delning genom att gå in på fliken Inställningar > Delar. Fyll i personens e-postadress och klicka på Sök i den översta ruta ”Mappar som delas med mig, men som jag inte har accepterat än”. Här kan du sedan klicka Acceptera i sökresultatet som du fått upp.

acceptera_delning

Mappar i Work2Go

På den här sidan kan du läsa om hur du använder mappar och vad du kan göra med dem.

Skapa en mapp

Du kan skapa nya mappar för din e-post och portfölj på flera sätt.

 • Klicka på kugghjulet till höger om rubriken E-postmappar eller Portföljmappar.
 • Du kan också högerklicka på rubrikerna E-postmappar eller Portföljmappar och väj Ny mapp.

Ge mappen ett unikt namn

Samma namn på en mapp som finns på samma hierarkiska nivå (fast i olika delar av Work2Go) fungerar inte. En mapp som du har i första nivån i portföljen kan inte ha samma namn som en mapp som finns på första nivån i din inkorg, adressbok eller kalender. Däremot kan en mapp som finns på en underliggande nivå ha samma namn.

Ändra inställningarna för en mapp

Högerklicka en mapp och du får möjlighet till att byta namn på mappen, ändra färgen eller dela ut/återkalla en utdelning av den.

Se en mapps innehåll

7_mapp_inneh

 • Du kan spara dina mappar i flera nivåer. För att se en mapps undermappar klicka pilen vänster om mappen.
 • För att se hur många meddelanden/filer en mapp innehåller samt dess totala storlek, håll pekaren över mappen en liten stund. Då kommer en informationsruta fram om mappen. Man får bara informationen för just den mappen man håller pekaren över.

Sortera mappar

Mappar sorteras i alfabetisk ordning. Vill du styra ordningen själv kan du göra det genom att numrera dem (1, 2, 3…). Om du vill ha olika färger på dina mappar högerklickar du på mappen och väljer Redigera egenskaper.

Flytta mappar

 • I den vänstra kolumnen där du ser dina mappar kan du dra och släppa dem till önskad plats.
 • Om det är en utdelad mapp är det däremot endast den som äger mappen som kan ändra dess plats. Filer kan däremot flyttas, om du har behörighet för det.
 • I din inkorg kan du även högerklicka på mappen och välja Flytta.

 

Lägg till e-postkonto för Android

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en Android. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

Skapa kontot

Skapa kontot

Klicka på bilderna för större storlek.

Öppna Inställningar > Moln och Konton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj Konton > Lägg till konto

 

 

 

 

Välj E-post

 

 

 

 

 

 

Fyll i din E-postadress och Lösenord och
klicka sen på manuell Inställning

 

 

 

 

 

 

Välj IMAP-konto

Vi rekommenderar just IMAP pga att då finns dina meddelande kvar på servern och du kan även läsa dem då du loggar in på www.work2go.net

 

 

 

Inkommande Server

IMAP-server ska vara m.work2go.net,
Säkerhetstyp SSL och port 993

 

 

 

 

 

Utgående Server

SMTP-server ska vara m.work2go.net,
säkerhetstyp SSL och port 465

 

 

 

 

 

 

Aktivera synkronisering för att läsa in
dina gamla mejl i mobilen

 

 

 

 

 

 

Fungerar det inte?

Testa inloggningsuppgifterna i webbmailen och kontrollera alla inställningar i mobilen.
Läs mer i Kan inte skicka eller ta emot e-post

Frånvaromeddelande

Här visar vi dig hur du skapar ett frånvaromeddelande.
Du kan ha två olika meddelande aktiverade samtidigt.

För att skapa ett frånvaromeddelande går du in på Inställningar > Inte på plats.

 1. Klicka i Skicka automatiskt svarsmeddelande när du vill aktivera och/eller skapa ett.
 2. Fyll i meddelandet som du vill ska skickas.
 3. Ange under vilken tidsperiod meddelandet ska skickas.
 4. Markera rutan om du vill att perioden då du inte är på plats ska vara synlig i din kalender och välj om du kommer vara upptagen eller bara inte vara på plats. Som standard skickas enbart 1 frånvaromeddelande ut till en och samma avsändare som försöker kontakta dig vid flera tillfällen under en sjudagarsperiod. Kontakta oss om du vill att det ska skickas ut oftare.

Skicka olika svarsmeddelanden samtidigt

Du kan skicka ut två olika sorts svarsmeddelanden på en och samma gång.
Ett till dina kollegor (och eventuellt även de som finns sparade i din adressbok) i den översta rutan och ett annat kanske mer formellt i den andra rutan. Bocka i så fall i rutan vid Externa användare för att aktivera ett andra meddelande.

Välj vilka som ska få det andra meddelandet:

 • Alla som skriver till dig utanför din arbetsplats, från en e-postadress med en annan domän än den du har.
 • Vill du att de som finns i din adressbok ska få det eventuellt mer personliga svarsmeddelandet som du har skrivit i den översta rutan, väljer du det andra alternativet: alla utanför min domän utom de som finns i mina kontakter.

Kan inte skicka eller ta emot e-post i Android

Får du får felmeddelande när du har ett IMAP-konto i din Android? Då behöver du kontrollera inställningarna.

Har du rätt användarnamn och lösenord?

Logga in på ditt Work2Go i en webbläsare: https://www.work2go.net/ och kontrollera detta.

Har du rätt kontoinställningar?

Klicka på bilderna för större storlek

Gå till Inställningar > Ditt Konto > Serverinställningar >

Inkommande inställningar:
Android-4.1Användarnamn = din E-postadress
Lösenord: ditt lösenord
IMAP-server: m.work2go.net
Port: 993
Säkerhetstyp: SSL > Klar

 

Inställningar för utgående:
Android-4.1-2SMTP-server: m.work2go.net
Port: 465
Säkerhetstyp: SSL
Kräv inloggning ska vara vald.
Användarnamn = din E-postadress
Lösenord: ditt lösenord > Klar

Fungerar det fortfarande inte?

Prova då att slå av SSL, både på inkommande och utgående server.
Inställningar > Ditt Konto > Serverinställningar

 1. Inkommande inställningar > Slå av SSL > Serverport: 143.
 2. Utgående inställningar > Slå av SSL > Serverport: 2525.

 

Skapa ett automatiskt svarsmeddelanden

Här visar vi dig hur du skapar ett svarsmeddelande som skickas automatiskt när du tar emot e-post.

Frånvaromeddelanden kan vara praktiska att använda även när du är på kontoret. Du kanske har jättemycket att göra, har en pressande deadline eller liknande på dig och har helt enkelt inte tid att ta hand om e-posten under ett par dagar. Då kan det vara bra att skapa ett kort och koncist autosvar som meddelar att du mottagit meddelandet men att ditt svar kan dröja lite. Den som nu skickar ett meddelande till dig får en bekräftelse på att du tagit emot meddelandet direkt och blir därmed mindre otålig med att få svar från dig.

För att skapa ett frånvaromeddelande går du in på Inställningar > Inte på plats.

 1. Klicka i Skicka automatiskt svarsmeddelande när du vill aktivera och/eller skapa ett.
 2. Fyll i meddelandet som du vill ska skickas.
 3. Ange under vilken tidsperiod meddelandet ska skickas.
 4. Markera rutan om du vill att perioden då du inte är kontaktbar ska vara synlig i din kalender och välj om du kommer vara upptagen eller bara inte vara på plats.

Avbryt / ändra behörighet på delad mapp

Inställningarna för utdelade mappar kan ändras vid ett senare tillfälle. Både av den som har delat ut den och de som har fått administratörsrättighet till mappen.

Avsluta en delning

Du kan avbryta en delning genom att högerklicka på mappen, välja Redigera egenskaper och i dialogrutan ”Mappegenskaper” klicka på Upphäv. Användaren kan inte längre komma åt innehållet i din mapp men måste själv ta bort den från sitt konto.

Ändra behörighet på en delning

Om du vill ändra behörighet väljer du istället Redigera. Då öppnas ett fönster där du kan utföra önskad förändring och sedan klicka OK. Välj sedan om du vill att ett meddelande ska skickas ut om förändringen eller inte.

 

Sök och hitta det du letar efter

Sökfunktionen är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för hela ditt konto. Det söker även i delade mappar.

Innan du börjar söka vill vi rekommendera dig att kontrollera dina inställningar på ditt konto. Gå till fliken Inställningar > Allmänt > Du ska INTE ha en markör i rutan vid Visa alltid söksträng. Däremot kan det vara smart att ha markörer i rutorna för att inkludera papperskorgen och delade objekt vid sökningar.

 1. w2g8_enkel-sokSkriv in det du söker efter i sökfältet.
 2. Välj ett av alternativen i menyn och tryck ENTER / klicka på förstoringsglaset. E-post är angivet som standard.
 3. Sökträffarna presenteras nu i en ny flik.
 4. Om du får för många sökträffar kan du filtrera resultatet utifrån en rad olika kriterier.

Villkor vid sökningar

Klicka på villkoren AND (och), OR (eller), NOT (inte) eller ( ) för att lägga till i sökningen.
T ex söker du efter e-post där begreppet ”röda blommor” nämns tillsammans sätter du parentestecken kring de två orden. OBS! OCH används underförstått mellan angränsande ord.

Exempel på hur du kan söka

Hitta en bilaga

Om du söker efter en bifogad fil men vet inte vilket mail den kom med.

 • Markera Filer i listan vid pilen
 • Skriv in filens namn eller delar av det i sökrutan och tryck Enter

Hitta e-post märkt med en etikett

Om du vill söka efter e-post som innehåller information om de nya processerna på ditt företag, vilket du tidigare har markerat med en etikett som heter: Företagsnyhet.

 • Klicka först på förstoringsglaset i sökrutan för att komma till avancerad sökning
 • Här klickar du på Etikett i listan till vänster och väljer etiketten Företagsnyhet

Hitta e-post utifrån datum

Om du vill söka efter e-post som skickats eller mottagits vid ett visst datum eller under en viss period.

 • Klicka först på förstoringsglaset i sökrutan för att komma till avancerad sökning
 • Klicka på pilen vid Datum skickat och välj datum intervall genom att göra inställningar på före.. efter… eller den… om du vet det exakta datumet.

Sökningar fungerar på följande sätt

 • Sökningar är alltid en exakt textsökning. Du kan söka efter fraser, men varje ord i denna fras motsvaras då bokstavligen av hela ord. Stavningsvarianter är inte tillåtna. T ex om du söker på bananer ger ordet banan ingen träff.
 • Sökning på telefonnummer måste hela numret anges, enbart riktnummer fungerar inte.
 • Asterisk * som jokertecken efter ett prefix stöds. T ex om du söker efter hu* får du sökresultat med orden hund, hus osv.
 • Det spelar ingen roll om du skriver med små eller stora bokstäver.
 • Följande specialtecken ska INTE användas i söktexten ~ ’! @ # $% ^ & * () _-+? / () [], ”

Byta signatur i Android

Här visar vi hur du kan skriva en ny signatur som visas när du skickar e-post från din mobil.

1_inst

1. Öppna inställningar

Gå in i ditt e-postprogram > klicka Meny-knappen för att komma åt dina inställningar för e-post (brukar finnas längst ner på skärmen) > Inställningar. Klicka vidare på det kontot du vill göra förändringar på.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

3.1.e-post_3.1

2. Ändra signaturen

Nu ser du det valda kontots allmänna inställningar.
Klicka Signatur för att skriva in en egen.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Importera / exportera information

När du vill importera eller exportera filer, mappar, e-post, kalender eller kontakter gör du det på fliken inställningar.

Alla kontodata exporteras till .tgz-formatet, som även kan importeras tillbaka till systemet igen. Exporterar du enbart en kalender får du en .ics fil, är det kontakter får du en .csv fil.

 1. Gå till menyn fliken Inställningar > Import/export.
  Om du vill IMPORTERA hittar du din fil genom att klicka på Bläddra under Importera.
  Om du vill EXPORTERA går du till Exportera och väljer Typ och Källa.
 2. Avancerade inställningar – när du vill välj ut vilka mappar du vill exportera.
 3. Du kan även ställa in en tidsintervall och enbart exportera bilagor.

Om du inte redan har ett program installerat på din dator för att packa upp filer med, kan vi rekommendera dig att ladda ner 7-zip för Windows eller StuffIt om du har Macintosh. De är båda gratis att använda.

7-zip: http://www.7-zip.org/
StuffIt: http://www.stuffit.com/

Spara en sökning

Gör du en sökning som du tror att du kommer att vilja använda igen kan du spara den.
 1. spara_sokSkapa sökfrågan.
 2. I fliken Sök klickar du pilen för menyn och väljer Spara som sökmapp.
 3. Ange ett namn för sökningen.
 4. Välj en färg för sökningen.
 5. Klicka > OK. Sökningen finns nu i den vänstra kolumnen.

Om du vill använda en sparad sökning klickar du på sökmappen i navigeringsfönstret till vänster. Sökresultaten visas omedelbart i innehållspanelen.

 

Skapa en signatur

En signatur inkluderar oftast ditt namn, kontaktuppgifter och annan informativ text. Om du formaterar den med HTML kan du dessutom lägga till bilder samt länka till en hemsida.

Du kan skapa flera signaturer i ditt konto. Det kan t ex vara bra att använda sig utav en mer formell signatur då du skickar e-post till dina kunder och en annan för de du skickar till dina vänner.

När du skriver ditt meddelande väljer du den signatur som ska användas genom att gå in på Inställningar och Signaturer i meddelandets verktygsfält. Om du skapar flera e-postidentiteter (roller), kan du skapa olika signaturer att använda för de olika rollerna.

 1. Gå till fliken Inställningar > Signaturer och klicka Ny signatur.
 2. Ge signaturen ett beskrivande namn (extra viktigt när du skapar flera signaturer).
 3. Välj Formatera som HTML.
  (Formatera som vanlig text innebär att du bara kan fylla i text, ingen logga, bild osv.)
 4. Skapa sedan själva signaturen i rutan under.
 5. För att lägga till en logga ställ markören där den ska in och klicka på infoga bild (symbolen med en bild på ett träd). Klicka på Bläddra för att hämta bildfilen från datorn
 6. Välj om signaturen ska användas automatiskt när du skriver nya meddelanden eller/och svarar/vidarebefordrar från en särskild avsändare/roll.
 7. Bestäm om signaturen ska placeras ovanför eller nedanför inkluderade meddelanden.
 8. Klicka Spara högst upp i det vänstra hörnet när du är klar.

Skapa en signatur utifrån en HTML-fil

 1. Gå till fliken Inställningar > Signaturer > Ny signatur > Formatera som HTML.
 2. Öppna din HTML-fil i en webbläsare.
 3. Markera texten och kopiera.
 4. Klistra in den i rutan för signaturen i Work2Go.
 5. Gör eventuella korrigeringar.
 6. Ställ markören där bilden ska in och klicka på infoga bild (symbolen med en bild på ett träd)
  Klicka på Bläddra för att hämta bildfilen från datorn.
  OBS! Om HTML-koden för bilden följde med när du kopierade från HTML-filen kommer du se en bruten länk när du klickar på symbolen för att infoga bild. Radera i så fall rutan och infoga bildfilen på nytt.
 7. Klicka Spara i det övre vänstra hörnet.
 8. Under Användning av signaturer på samma sida som du skapar signaturer, väljer du om den nya signaturen ska vara din standardsignatur.

 

Lägg till e-postkonto för Windows Phone

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en Windows Phone. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

1. Skapa kontot

win_mob_IMAP_2g

 1. Gå till Inställningar > E-post > Lägg till ett konto > Avancerat.
 2. Skriv in din e-postadress och lösenord och tryck på Nästa. (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)
 3. Tryck på Internetbaserad e-post.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

win_mob_IMAP_5d2. Ange kontots inställningar

 1. Namn på ditt konto (enbart synligt för dig).
 2. Skriv det namn du vill att e-post ska skickas ifrån.
 3. Server för inkommande e-post: m.work2go.net:993

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

win_mob_IMAP_6c3. Välj kontotyp IMAP

 1. Fyll i kontotyp IMAP4.
 2. Användarnamn: din e-postadress (e-postadressen som du använder när du loggar in på ditt konto i en webbläsare).
 3. Lösenord: ditt lösenord.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

4. Finjustera inställningarna

win_mob_IMAP_7b

 1. Server för utgående e-post (SMTP): m.work2go.net:465
 2. Sätt en bock vid Servern kräver autentisering.
 3. Använd samma användarnamn och lösenord som för att skicka.
 4. Använd SSL för inkommande e-post.
 5. Använd SSL för utgående e-post.
 6. Logga in på ditt konto.

Klicka på bilden för att se den fullständigt.

Fungerar det inte?

Testa inloggningsuppgifterna i webbmailen och kontrollera alla inställningar i mobilen.
Läs mer i Kan inte skicka eller ta emot e-post

Lägg till e-postkonto för iPhone

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att läsa och skicka e-post i en iPhone. Vet du redan hur man gör, klicka på rutan nedanför för kontoinställningar.

Kontoinställningar för e-post

För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Behöver du mer hjälp än så? Följ då guiden med bilder nedanför.

Användarnamn = din e-postadress
Lösenord: ditt lösenord
Inkommande server: m.work2go.net
IMAP-port: 993 (143 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL
Utgående smtp-server: m.work2go.net
Smtp-port: 465 (2525 utan SSL)
Säkerhetstyp/autentisering: SSL

Har du Work2Go Pro? Då kan du även använda din Work2Go kalender och kontakter i din mobil. Följ istället guiden Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender…

1. Skapa kontot

Gå till Inställningar > E-post > Konton > Lägg till konto > Välj Annat > Lägg till e-postkonto

2. Ange e-postadress samt namnge kontot

 • Skriv ditt namn
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord (samma som i webbläsaren)
 • Beskrivning: Ge kontot ett valfritt namn

Gå vidare genom att klicka på Nästa.

Klicka på bilden för att se en större bild.

3. Fyll i inställningarna

 • Skriv ditt namn
 • E-post = hela din e-postadress
 • Beskrivning: Ge kontot ett valfritt namn
 • Värdnamn: m.work2go.net
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord: ditt lösenord (samma som i webbläsaren)
 • Värdnamn: m.work2go.net
 • E-post = hela din e-postadress
 • Lösenord: ditt lösenord (samma som i webbläsaren)

OBS! Fyll i både e-postadressen och lösenord här oavsett om det står Frivilligt!

Gå vidare genom att klicka på Nästa.

Klicka på bilden för att se en större bild.

4. Välj vad du vill se i din telefon

Här kan du nu välja vad du vill se i din telefon

 • E-post
 • Anteckningar

Klicka på bilden för att se en större bild.

Avsluta sedan med Spara.

 

Fungerar det inte?

Lägg till konto för e-post, kontakter och kalender i Android [PRO]

Denna guide visar dig hur du lägger upp ett konto för att hantera e-post, kontakter och kalender i en Android.

Detta kräver Work2Go Pro

Om du inte har det idag, kan du uppgradera genom att kontakta vår support.
Vill du inte uppgradera, följ istället guiden Lägg till e-postkonto för…

jellyBean-1SYNC1. Skapa kontot

 1. Klicka Inställningar > Konton och synkning > Lägg till konto.
 2. Fyll i hela din e-postadress och lösenord.
  (OBS! Använd INTE åäö i ditt lösenord.)
 3. Klicka sedan på Manuellt.

Klicka på bilden för att se den fullständigt. 

jellyBean-2SYNC2. Välj kontotyp Exchange

Exchange ActiveSync är en teknik som togs fram av Microsoft och som används för att skicka information mellan olika enheter, t ex Work2Go Pros server och din mobil.

Klicka på bilden för att se den fullständigt. 

3. Ange kontots inställningar

jellyBean-3SYNCFyll i hela din e-postadress och lösenord.

 1. Server: m.work2go.net
 2. Välj att använda SSL och Port 443.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Fyll i ett valfritt kontonamn.

Klicka på bilden för att se den fullständigt. 

Fungerar det inte?

 • Logga in på ditt konto i en webbläsare: www.work2go.net och kontrollera att din e-postadress och lösenord är korrekt.
 • Kontrollera dina kontoinställningar ännu en gång.
 • Har du Work2Go Pro? Om du är osäker kontakta vår support.

Gör en egen säkerhetskopia av ditt konto

Här kan du läsa om hur du enkelt kan flytta information från ett konto till ett annat eller spara din egen säkerhetskopia.

Vi gör säkerhetskopior av ditt konto vid jämna mellanrum. Så om något skulle gå fel, kan vi alltid läsa tillbaka den åt dig. Tänk dock på att säkerhetskopiorna sparas inte någon längre tid av säkerhetsskäl.
Du kan göra en egen säkerhetskopia av ditt konto om du vill. När du gör en export av ditt konto, sparas all data i en packad fil, en tar-gzipped (.tgz) fil, som du kan spara på din hårddisk t ex. När du gör en export skapas det en kopia av datan. Inget försvinner från ditt konto. Sedan kan du importera filen tillbaka till ditt konto igen vid ett senare tillfälle.

 1. Gå till fliken Inställningar > Import/export.
 2. Om du vill importera hittar du din fil genom att klicka på Bläddra under Importera.
 3. Om du vill exportera går du till Exportera och väljer Typ och Källa.
 4. Klicka sedan på Importera / Exportera.

Byta lösenord

Du kan byta ditt lösenord själv. Här berättar vi hur du gör det.

Gå till fliken Inställningar > Allmänt: Alternativ för inloggning när du ska ändra ditt lösenord.

 1. Klicka Ändra lösenord och fyll i ditt gamla lösenord.
 2. Skriv in det nya vid ”Nytt lösenord” samt en gång till vid ”Bekräfta”.
 3. Klicka Ändra lösenord.

Vi har ingen möjlighet att se ditt lösenord. Men om du skulle glömma bort ditt lösenord kan vi alltid sätta ett nytt åt dig så att du kan logga in på ditt konto igen.

OBS! Har du även satt upp ditt Work2Go-konto på din mobil eller i ett annat e-postprogram måste du även byta till det nya lösenordet i dina inställningar där. Detta bör göras så snart som möjligt eftersom det annars kommer att ske inloggningsförsök från dessa med fel lösenord vilket resulterar i att kontot tillfälligt låses.