Frånvaromeddelande

Här visar vi dig hur du skapar ett frånvaromeddelande.
Du kan ha två olika meddelande aktiverade samtidigt.

För att skapa ett frånvaromeddelande går du in på Inställningar > Inte på plats.

  1. Klicka i Skicka automatiskt svarsmeddelande när du vill aktivera och/eller skapa ett.
  2. Fyll i meddelandet som du vill ska skickas.
  3. Ange under vilken tidsperiod meddelandet ska skickas.
  4. Markera rutan om du vill att perioden då du inte är på plats ska vara synlig i din kalender och välj om du kommer vara upptagen eller bara inte vara på plats. Som standard skickas enbart 1 frånvaromeddelande ut till en och samma avsändare som försöker kontakta dig vid flera tillfällen under en sjudagarsperiod. Kontakta oss om du vill att det ska skickas ut oftare.

Skicka olika svarsmeddelanden samtidigt

Du kan skicka ut två olika sorts svarsmeddelanden på en och samma gång.
Ett till dina kollegor (och eventuellt även de som finns sparade i din adressbok) i den översta rutan och ett annat kanske mer formellt i den andra rutan. Bocka i så fall i rutan vid Externa användare för att aktivera ett andra meddelande.

Välj vilka som ska få det andra meddelandet:

  • Alla som skriver till dig utanför din arbetsplats, från en e-postadress med en annan domän än den du har.
  • Vill du att de som finns i din adressbok ska få det eventuellt mer personliga svarsmeddelandet som du har skrivit i den översta rutan, väljer du det andra alternativet: alla utanför min domän utom de som finns i mina kontakter.
Comments are closed.