Archive | Andra frågor

Acceptera en utdelning till ditt konto

Någon vill dela med sig av information på sitt konto till dig. Här får du veta hur du accepterar en utdelning till ditt konto.

accept

Om du får ett e-postmeddelande med en inbjudan till en delning av en annan person och väljer att Acceptera delning öppnas dialogrutan ”Acceptera delning”.

Här kan du byta namn på mappen och bestämma vilken färg den ska ha samt bestämma om du vill skicka ett svarsmeddelande om att du har accepterat.  När du därefter klickar Ja får du en kopia av mappen i fråga i din vänstra kolumn och e-postmeddelandet flyttas automatiskt till Papperskorgen. Namn och färg kan du ändra igen vid ett senare tillfälle om du högerklickar på den och väljer Redigera egenskaper.

Acceptera en utdelning på fliken Inställningar

Om du inte fått något e-postmeddelande om delning eller tappat bort det kan du acceptera en delning genom att gå in på fliken Inställningar > Delar. Fyll i personens e-postadress och klicka på Sök i den översta ruta ”Mappar som delas med mig, men som jag inte har accepterat än”. Här kan du sedan klicka Acceptera i sökresultatet som du fått upp.

acceptera_delning

Mappar i Work2Go

På den här sidan kan du läsa om hur du använder mappar och vad du kan göra med dem.

Skapa en mapp

Du kan skapa nya mappar för din e-post och portfölj på flera sätt.

 • Klicka på kugghjulet till höger om rubriken E-postmappar eller Portföljmappar.
 • Du kan också högerklicka på rubrikerna E-postmappar eller Portföljmappar och väj Ny mapp.

Ge mappen ett unikt namn

Samma namn på en mapp som finns på samma hierarkiska nivå (fast i olika delar av Work2Go) fungerar inte. En mapp som du har i första nivån i portföljen kan inte ha samma namn som en mapp som finns på första nivån i din inkorg, adressbok eller kalender. Däremot kan en mapp som finns på en underliggande nivå ha samma namn.

Ändra inställningarna för en mapp

Högerklicka en mapp och du får möjlighet till att byta namn på mappen, ändra färgen eller dela ut/återkalla en utdelning av den.

Se en mapps innehåll

7_mapp_inneh

 • Du kan spara dina mappar i flera nivåer. För att se en mapps undermappar klicka pilen vänster om mappen.
 • För att se hur många meddelanden/filer en mapp innehåller samt dess totala storlek, håll pekaren över mappen en liten stund. Då kommer en informationsruta fram om mappen. Man får bara informationen för just den mappen man håller pekaren över.

Sortera mappar

Mappar sorteras i alfabetisk ordning. Vill du styra ordningen själv kan du göra det genom att numrera dem (1, 2, 3…). Om du vill ha olika färger på dina mappar högerklickar du på mappen och väljer Redigera egenskaper.

Flytta mappar

 • I den vänstra kolumnen där du ser dina mappar kan du dra och släppa dem till önskad plats.
 • Om det är en utdelad mapp är det däremot endast den som äger mappen som kan ändra dess plats. Filer kan däremot flyttas, om du har behörighet för det.
 • I din inkorg kan du även högerklicka på mappen och välja Flytta.

 

Avbryt / ändra behörighet på delad mapp

Inställningarna för utdelade mappar kan ändras vid ett senare tillfälle. Både av den som har delat ut den och de som har fått administratörsrättighet till mappen.

Avsluta en delning

Du kan avbryta en delning genom att högerklicka på mappen, välja Redigera egenskaper och i dialogrutan ”Mappegenskaper” klicka på Upphäv. Användaren kan inte längre komma åt innehållet i din mapp men måste själv ta bort den från sitt konto.

Ändra behörighet på en delning

Om du vill ändra behörighet väljer du istället Redigera. Då öppnas ett fönster där du kan utföra önskad förändring och sedan klicka OK. Välj sedan om du vill att ett meddelande ska skickas ut om förändringen eller inte.

 

Sök och hitta det du letar efter

Sökfunktionen är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för hela ditt konto. Det söker även i delade mappar.

Innan du börjar söka vill vi rekommendera dig att kontrollera dina inställningar på ditt konto. Gå till fliken Inställningar > Allmänt > Du ska INTE ha en markör i rutan vid Visa alltid söksträng. Däremot kan det vara smart att ha markörer i rutorna för att inkludera papperskorgen och delade objekt vid sökningar.

 1. w2g8_enkel-sokSkriv in det du söker efter i sökfältet.
 2. Välj ett av alternativen i menyn och tryck ENTER / klicka på förstoringsglaset. E-post är angivet som standard.
 3. Sökträffarna presenteras nu i en ny flik.
 4. Om du får för många sökträffar kan du filtrera resultatet utifrån en rad olika kriterier.

Villkor vid sökningar

Klicka på villkoren AND (och), OR (eller), NOT (inte) eller ( ) för att lägga till i sökningen.
T ex söker du efter e-post där begreppet ”röda blommor” nämns tillsammans sätter du parentestecken kring de två orden. OBS! OCH används underförstått mellan angränsande ord.

Exempel på hur du kan söka

Hitta en bilaga

Om du söker efter en bifogad fil men vet inte vilket mail den kom med.

 • Markera Filer i listan vid pilen
 • Skriv in filens namn eller delar av det i sökrutan och tryck Enter

Hitta e-post märkt med en etikett

Om du vill söka efter e-post som innehåller information om de nya processerna på ditt företag, vilket du tidigare har markerat med en etikett som heter: Företagsnyhet.

 • Klicka först på förstoringsglaset i sökrutan för att komma till avancerad sökning
 • Här klickar du på Etikett i listan till vänster och väljer etiketten Företagsnyhet

Hitta e-post utifrån datum

Om du vill söka efter e-post som skickats eller mottagits vid ett visst datum eller under en viss period.

 • Klicka först på förstoringsglaset i sökrutan för att komma till avancerad sökning
 • Klicka på pilen vid Datum skickat och välj datum intervall genom att göra inställningar på före.. efter… eller den… om du vet det exakta datumet.

Sökningar fungerar på följande sätt

 • Sökningar är alltid en exakt textsökning. Du kan söka efter fraser, men varje ord i denna fras motsvaras då bokstavligen av hela ord. Stavningsvarianter är inte tillåtna. T ex om du söker på bananer ger ordet banan ingen träff.
 • Sökning på telefonnummer måste hela numret anges, enbart riktnummer fungerar inte.
 • Asterisk * som jokertecken efter ett prefix stöds. T ex om du söker efter hu* får du sökresultat med orden hund, hus osv.
 • Det spelar ingen roll om du skriver med små eller stora bokstäver.
 • Följande specialtecken ska INTE användas i söktexten ~ ’! @ # $% ^ & * () _-+? / () [], ”

Importera / exportera information

När du vill importera eller exportera filer, mappar, e-post, kalender eller kontakter gör du det på fliken inställningar.

Alla kontodata exporteras till .tgz-formatet, som även kan importeras tillbaka till systemet igen. Exporterar du enbart en kalender får du en .ics fil, är det kontakter får du en .csv fil.

 1. Gå till menyn fliken Inställningar > Import/export.
  Om du vill IMPORTERA hittar du din fil genom att klicka på Bläddra under Importera.
  Om du vill EXPORTERA går du till Exportera och väljer Typ och Källa.
 2. Avancerade inställningar – när du vill välj ut vilka mappar du vill exportera.
 3. Du kan även ställa in en tidsintervall och enbart exportera bilagor.

Om du inte redan har ett program installerat på din dator för att packa upp filer med, kan vi rekommendera dig att ladda ner 7-zip för Windows eller StuffIt om du har Macintosh. De är båda gratis att använda.

7-zip: http://www.7-zip.org/
StuffIt: http://www.stuffit.com/

Spara en sökning

Gör du en sökning som du tror att du kommer att vilja använda igen kan du spara den.
 1. spara_sokSkapa sökfrågan.
 2. I fliken Sök klickar du pilen för menyn och väljer Spara som sökmapp.
 3. Ange ett namn för sökningen.
 4. Välj en färg för sökningen.
 5. Klicka > OK. Sökningen finns nu i den vänstra kolumnen.

Om du vill använda en sparad sökning klickar du på sökmappen i navigeringsfönstret till vänster. Sökresultaten visas omedelbart i innehållspanelen.

 

Gör en egen säkerhetskopia av ditt konto

Här kan du läsa om hur du enkelt kan flytta information från ett konto till ett annat eller spara din egen säkerhetskopia.

Vi gör säkerhetskopior av ditt konto vid jämna mellanrum. Så om något skulle gå fel, kan vi alltid läsa tillbaka den åt dig. Tänk dock på att säkerhetskopiorna sparas inte någon längre tid av säkerhetsskäl.
Du kan göra en egen säkerhetskopia av ditt konto om du vill. När du gör en export av ditt konto, sparas all data i en packad fil, en tar-gzipped (.tgz) fil, som du kan spara på din hårddisk t ex. När du gör en export skapas det en kopia av datan. Inget försvinner från ditt konto. Sedan kan du importera filen tillbaka till ditt konto igen vid ett senare tillfälle.

 1. Gå till fliken Inställningar > Import/export.
 2. Om du vill importera hittar du din fil genom att klicka på Bläddra under Importera.
 3. Om du vill exportera går du till Exportera och väljer Typ och Källa.
 4. Klicka sedan på Importera / Exportera.

Byta lösenord

Du kan byta ditt lösenord själv. Här berättar vi hur du gör det.

Gå till fliken Inställningar > Allmänt: Alternativ för inloggning när du ska ändra ditt lösenord.

 1. Klicka Ändra lösenord och fyll i ditt gamla lösenord.
 2. Skriv in det nya vid ”Nytt lösenord” samt en gång till vid ”Bekräfta”.
 3. Klicka Ändra lösenord.

Vi har ingen möjlighet att se ditt lösenord. Men om du skulle glömma bort ditt lösenord kan vi alltid sätta ett nytt åt dig så att du kan logga in på ditt konto igen.

OBS! Har du även satt upp ditt Work2Go-konto på din mobil eller i ett annat e-postprogram måste du även byta till det nya lösenordet i dina inställningar där. Detta bör göras så snart som möjligt eftersom det annars kommer att ske inloggningsförsök från dessa med fel lösenord vilket resulterar i att kontot tillfälligt låses.

Använd etiketter och få ordning på kontot

Etiketter liknar flaggning fast lite mer avancerat. Du kan skapa och använda flera etiketter till en och samma fil och på så vis klassificera filen under flera kategorier samtidigt.

Skapa en ny etikett

ny_etikett

Etiketter kan du skapa på flera sätt.

 • Klicka Etikett-symbolen i verktygsfältet > Ny etikett.
 • Klicka kugghjulet eller högerklicka på titeln Etiketter i den vänstra kolumnen > Ny etikett.
 • Högerklicka på det du vill markera och välj Märk meddelande > Ny etikett.
 • Om du har ett objekt i själva innehållsfönstret som du vill markera, kan du även enkelt dra och släppa redan skapade etiketter (från den vänstra menyn) på objektet i fråga.

Märk ett objekt med en eller flera etiketter

Om du tilldelar ett objekt flera etiketter blir det markerat med en regnbågsfärgad etikett istället. Du kan märka objekt på flera sätt.

 • Dra och släpp en etikett från den vänstra kolumnen på objektet.
 • Högerklicka på ett objekt > Märk objektet med en etikett > välj en etikett.
 • Klicka pilen bredvid etikettsymbolen i verktygsfältet > välj en etikett.

Ta bort en etikett

 • Markera objekt > tryck ner tangenten U.
 • Högerklicka objekt > Märk med etikett > Ta bort etikett.

find_etFå fram alla markerade objekt med ett klick

Klicka på etiketten i den vänstra kolumnen och samtliga objekt som är markerad med den listas upp i det högra fönstret.

Tydligare visning av etiketter

tydligare-e

Du kan ställa in så att etikettmarkerade e-postmeddelanden visas mer synligt.
Fliken Inställningar > E-post: Visning av meddelanden: sätt en bock i rutan vid Message Color.

Etiketter på delade mappar

delad-etikettEtiketter kan även användas på utdelade mappar. När du fått en mapp utdelad till dig där det finns objekt markerade med en etikett kommer etiketterna vara synliga. Men om du inte har skapat samma etikett på ditt eget konto, visas en grå och vit randig etikett istället. Håller du markören över etiketten får du veta vad etiketten har för namn. Har du mer än läsrättighet till den utdelade mappen, kan du markera objekt med en etikett, även fast det inte är du som har skapat objektet.

Fördelar med att använda etiketter

 • Du kan sortera e-post.
 • Sök efter e-post med en etikett och oavsett vilken mapp de finns i så visas de.
 • Snabbt få fram markerade objekt t ex kontakter, trots att de finns i olika adressböcker.
 • Du kan sortera och hålla koll på olika möten som berör samma ämne/projekt.
  Tydligast syns detta om du visar kalendern som en lista.
 • Du kan ha en etikett för Hög prioritet och en annan för Medelhög prioritet.
 • Du kan skapa så många etiketter du vill.
 • Du kan använda flera etiketter till samma e-postmeddelande och kontakter.

Språkinställning

Det finns många olika språk att ställa in sitt konto på, t ex engelska, tyska, franska, spanska och italienska. Du gör det under Inställningar > Allmänt: ”Alternativ för inloggning”. Språket du väljer här är även det språket som används vid stavningskontroller.

Introduktion till uppgiftslistan

Uppgifter är ett smart verktyg när du vill skapa att-göra listor. Här berättar vi mer om vad du kan göra med dem.

7_uppgifter

På fliken Uppgifter kan du få en enkel överblick över alla projekt du arbetar med för tillfället samt följa dess respektive utveckling. Under projektets gång kan du sedan gå in och redigera de olika uppgifterna som du arbetar med.

 • Sätta ett start- och slutdatum, vilket givetvis går att ändras efteråt.
 • Ange status för dess utveckling, t ex pågår, väntar på svar osv.
 • Hålla koll på arbetets gång utifrån en procentuell skala.
 • Markera vilken prioritet uppgiften har (hög, normal eller låg).
 • Markera med en eller flera etiketter samt sortera dem utifrån dess procent eller slutdatum.
 • Få påminnelse om uppgiften.
 • Lägga till anteckningar, bilder, länkar, bifoga filer mm.
 • Dela med andra.

Flytta en uppgift till annan uppgiftslista

 • Öppna uppgiften genom att dubbelklicka på den och byt till annan lista i rutan Information.
 • Dra och släpp uppgiften från innehållsfönstret till en annan lista i den vänstra kolumnen.
 • Högerklicka uppgiften > Flytta > välj en annan lista > OK.

 

Lägg till en uppgift

Instruktioner över hur du först skapar en uppgiftslista och därefter en uppgift som du sparar i din lista.

1. Skapa en uppgiftslista

 1. uppgiftslistaKlicka kugghjulet vid Uppgifter > Ny uppgiftslista.
 2. Fyll i namn på listan och välj en färg.
 3. Uppgiftslistan visas nu i den vänstra kolumnen.

2. Lägg till en uppgift

uppgift1. Klicka Ny uppgift.
2. Nu öppnas ett fönster där du fyller i detaljer om uppgiften.

Ämne: Själva titeln.
Plats: Om uppgiften ska utförs på någon specifik plats.
Prioritet: Sätt en prioritet.
Uppgiftslista: Välj var uppgiften ska sparas.

3. Välj status och procentsats. Detta ändrar du sedan under arbetets gång.
4. Sätt ett start och slutdatum.
5. Bocka i rutan om du vill ha en påminnelse om den här uppgiften och fyll i när du vill bli påmind. Vill du ha påminnelse till en annan e-postadress lägger du till den genom att klicka Konfigurera.
6. Skriv eventuella några noteringar i rutan under.
7. Klicka Spara högst upp till vänster när du är klar.

Skapa en uppgift utifrån ett e-postmeddelande

 1. Högerklicka meddelandet > Skapa uppgift.
 2. Innehållet i meddelandet läggs då in i anteckningsfältet i en ny uppgift och nu är det bara att ställa in resterande inställningar så att de passar in i din tidsplan.

Tips på inställningar

På fliken Inställningar kan du ställa in många av de olika funktioner som finns i Work2Go. Här är en del av dem som vi rekommenderar att du tar en extra titt på.

Allmänt

 • Ställ in vilket läge du vill logga in med. Vi rekommenderar Avancerad för bästa funktionalitet.
 • Bestäm vilket tema du vill använda i bakgrunden.
 • Välj språk och tidzon.
 • Ändra ditt lösenord.
 • Välj om även skräpmappens eller papperskorgens innehåll ska inkluderas vid sökningar.
 • Välj antal objekt som ska hämtas vid rullning. Vi rekommenderar att ha antalet kvar på 50 som standard. Om din internetuppkoppling inte är så snabb kan du märka lite skillnad vid själva laddningen, annars inte.
 • Om du vill kunna markera flera poster samtidigt eller inte ändrar du vid ”Visa alltid markeringsrutor”.

Delar

 • Sök efter mappar som någon vill dela med dig, men som du ännu inte har accepterat.
 • Lista på de mappar som delas med dig som du redan har accepterat.
 • Lista på de mappar som du har valt att dela med andra. Här kan du även ändra på delningsegenskaperna, så som behörighet, om du vill upphäva delningen eller skicka om inbjudan om delning.
 • Dela ut en ny mapp. Du kan dela ut mappar som finns under E-post, Kontakter, Kalender, Uppgifter och Portfölj.

Import/export

Du kan enkelt importera eller exportera från ditt konto. Så som alla eller specifika mappar, kalender och kontakter. Möjligheten att exportera alla dina kontouppgifter eller specifika mappar är användbart om du vill göra en säkerhetskopia och spara på din dator eller bränna dem på en CD/DVD.

Kortkommandon

Här finns samtliga kortkommandon som du kan använda dig av då du arbetar i Work2Go. Listan kan du även skriva ut. Listan kan du även få fram om du håller nere Ctrl+Q.

Zimlet-paket

Zimlet-paket är tilläggsprogram som förbättrar användbarheten. Du kan välja att aktivera dem eller inte här. Om du inte vill att smileys ska visas i dina e-postmeddelanden, går du in här och kontrollerar att alternativet ”Yahoo! Uttryckssymboler” inte är aktiverat.

Dela din uppgiftslista

Du kan dela dina uppgifter i en uppgiftslista men andra användare på Work2Go, men även med externa gäster eller allmänheten.

Vid delning placeras en kopia av listan i den andre användarens vänsterkolumn. Denne behöver därmed inte logga in på ditt konto för att komma åt informationen.

1. Högerklicka uppgiftslistan > Dela uppgiftslista.
2. Dialogrutan ”Delningsegenskaper” öppnas.
3. Välj vilka du vill dela listan med:

Interna användare eller grupper
Användaren eller gruppen måste ha en giltig e-postadress i Work2Go.
Tilldela dem en av följande roller:

 • Ingen: om du tillfälligt vill inaktivera åtkomsten till en delad lista utan att återkalla själva delningen. Mappen kommer finns kvar hos den du delat den med, men de kommer va tom.
 • Deltagare: kan läsa innehållet, men inte göra några ändringar i det.
 • Chef: har full behörighet att läsa och redigera innehållet.
 • Admin: har fullständig behörighet att läsa, redigera, lägga till, ta bort, godkänna, avböja och administrera innehåll.
  OBS! Som admin kan man radera hela mappen, den försvinner då även för den som delat ut den.

Externa besökare
De kan enbart läsa innehållet i listan, inte göra några ändringar. Fyll i deras e-postadresser och ge dem ett lösenord för att de ska kunna se innehållet.

Offentlig
För allmänheten ger du ut den URL som visas i rutan nedanför. Om du inte lyckas kopiera hela URL:en kan du högerklicka på den och välja ”Kopiera länkadress”. Alla som känner till webbadressen kan se mappen, inget lösenord behövs. Ingen kan heller göra några ändringar i informationen i mappen.

4. Välj vilken typ av meddelande som ska skickas ut till de du vill dela din lista med.
5. När du är klar klickar du på OK.

Skapa en skärmdump

När du vill visa någon annan vad som finns på din skärm (t ex om du fått ett felmeddelande som du behöver hjälp att tyda) är det bra att göra en skärmdump. Här visar vi dig hur.

snipping_toolWindows 7/8

 1. Öppna Skärmklippverktyget
  (Start > Alla program > Tillbehör > Skärmklippverktyget).
 2. Klicka på pilen bredvid Nytt och välj en klipptyp på menyn.
 3. Dra sedan ut ett område på din skärm med hjälp av musen för att göra skärmdumpen.
 4. Spara skärmdumpen och bifoga den till ett e-postmeddelande.

Windows Vista/XP

Det finns en knapp på datorns tangentbord som heter prt sc, print screen eller något liknande uppe i det högra hörnet. Vanligtvis efter F 12-tangenten. Genom att hålla inne ALT samtidigt som man trycker på print screen tas enbart skärmdump på det aktuella programmets fönster.

 1. Tryck på tangenten prt sc/print screen (ev. håll även ner ALT) Skärmdumpen sparas nu i datorns minne som ett urklipp.
 2. Öppna ett nytt dokument i ett rit- eller ordbehandlingsprogram (t ex Paint eller Word) för att klistra in den (Ctrl + V).
 3. Nu kan du spara eller redigera skärmdumpen och därefter bifoga den till ett e-postmeddelande.

Mac OS

 • Kommando + Shift + 3 – en skärmdump över hela skärmen.
 • Kommando + Shift + 4 – håll ner musknappen och dra ut en ruta över det du vill ta en skärmdump på.

Logga in med olika versioner

Få den bästa upplevelsen av Work2Go genom att logga in med olika versioner när du använder dig utav olika enheter och internetuppkopplingar. Här presenterar vi skillnaderna.

7_version

 • Avancerad (Ajax): Mer användarvänligt än Standard och är det vi rekommenderar dig att använda. I AJAX-läget kan du t ex få mer snabbhjälp, fler inställningsalternativ, dra-släpp möjligheter, exportera meddelanden som zip-fil, utökad sökfunktion mm.
 • Standard HTML: Rekommenderas om din internetanslutning är långsam, om en äldre webbläsare används eller om enklare användning önskas.
 • Mobil: När du loggar in till Work2Go på din mobil ska du välja Mobil-läget.
  Det är anpassat för mobiler och visar din e-post, adressbok, kalender och portfölj. Du har även möjlighet att göra sökningar.

Om du går in på Inställningar > Allmänt under rubriken ”Alternativ för inloggning” kan du ställa in om du som standard vill logga in med Avancerad (Ajax) eller Standard (HTML).

 

Skriv ut en uppgiftslista

Du kan göra olika sorts utskrifter av dina uppgiftslistor.
 • 7_lista_utskriftMarkera de uppgifter som du vill skriva ut > välj Skriv ut valda uppgifter under skrivarsymbolen i verktygsfältet.
 • Skriv ut hela uppgiftslistan genom att välja alternativet Skriv ut uppgiftsmapp.
 • Klicka Skriv ut när du har öppnat en av dina uppgifter och redigerar den.

Hjälp! mitt konto är snart fullt

Här får du tips på hur du kan spara utrymme på ditt konto.

Ibland kan man spara alldeles för mycket i onödan och efter en stund överskrider man sin kvota. Den aktuella använda kvoten ser du högst upp till höger och om du håller pekaren över ditt namn får du en detaljerad beskrivning.

Överskrider du din kvot sker detta

 • Du får ett e-postmeddelande som informerar dig om din kvot.
 • Du får meddelande om det när du loggar in på ditt konto.
 • E-post skickat till dig kan returneras (studsas) tillbaka till avsändaren tillsammans med ett meddelande om att din inkorg är full.

Radera kan du göra på olika vis

 • Markera det du vill radera och välj Ta Bort i verktygsfältet.
 • Markera det du vill radera och tryck ner Delete-tangenten.
 • Högerklicka på det du vill radera och välj Ta Bort i menyn.
 • Dra och släpp det du vill radera till papperskorgen i den vänstra kolumnen.
 • Vill du radera flera på en gång, markerar du dem samtidigt genom att hålla ner Ctrl-tangenten eller Shift-klicka för att markera flera i en följd.

Tips på hur du kan maximera ditt konto

 • Radera gamla meddelanden som inte längre behövs.
 • Radera stora bifogade filer och spara dem på din dators hårddisk om du vill behålla dem.
 • Radera filer som du inte längre behöver i din portfölj.
  OBS! Om du sparar ett e-postmeddelande med en bilaga till din portfölj skapas en kopia av bilagan och kommer då finnas dubbelt i Work2Go.
 • Ibland behöver man inte alltid spara alla meddelande i skickat mappen, du kan spara utrymme genom att radera onödiga meddelanden här.
 • Glöm heller inte att tömma papperskorgen!

WebEx – vad är det för zimlet?

WebEx zimlet är ett tillägg till Work2Go som låter dig lista dina kommande WebEx-möten, samt hålla i ett eller ansluta dig till ett med bara ett klick.

webexNu behöver du inte öppna WebEx för att schemalägga en konferens – det är redan gjort för dig. Mötet läggs dessutom till i din Work2Go-kalender när du skickar iväg inbjudan.

 • Dra och släpp kontakter och möten för att skapa nya WebEx-möten.
 • Högerklicka på WebEx under Zimlets i översiktsfönstret, nere i det vänstra hörnet av din webbläsare för att hantera dina WebEx-konton och möten.
 • Skapa ett WebEx-möte när du skapar ett möte i din kalender.
 • Dra och släpp kontakter och e-postmeddelanden för att skapa ett nytt WebEx-möte med just de kontakterna.
 • Dra och släpp ett möte för att skapa ett nytt WebEx-möte med samma deltagare.

Tömma cache och cookies

Om en webbsida inte visas korrekt i webbläsaren, kan du prova med att tömma cache och cookies och starta om webbläsaren för att lösa problemet.

Rensa historiken i din webbläsare

Internet Explorer
Ctrl + Shift + Delete

Firefox
Windows: Ctrl + Shift + Delete
Macintosh: Kommando + Shift + Delete

Safari
Windows: Ctrl + Alt + E
Macintosh: Kommando + Alt + E

Google Chrome
Windows: Ctrl + Shift + Delete
Macintosh: Kommando + Shift + Delete

Alla webbläsare lagrar information från besökta hemsidor, så som bilder och annat nedladdat innehåll på din dator. Detta finns att hämta i webbläsarens cacheminne och är bra då dessa element inte behövs laddas ner på nytt när du återkommer till samma hemsida vid ett senare tillfälle. Däremot kan detta även medföra att webbläsaren arbetar trögare. Om du emellanåt tömmer cacheminnet kan webbläsarens hastighet och prestanda förbättras avsevärt.

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som en webbplats skapar och placerar på din dator. Cookies är normalt bara en hjälpsam och ofarlig funktion. När du besöker en webbplats som använder sig av cookies, ställs det alltid en fråga till din webbläsare om cookien ska sparas på din dator eller inte. Nästa gång du kommer tillbaka till den webbplatsen (om du valt att spara cookies så klart) skickar din webbläsare tillbaka de cookies som hör till platsen. Cookies berättar för webbplatsen vem du är så att webbplatsen i sin tur kan visa information som är lämplig för just dig. Cookies lagrar information som identifierar dig, information som t ex ditt namn och e-postadress. En webbplats har dock bara tillgång till den information du själv tillhandahåller. T ex kan en webbplats aldrig känna till din e-postadress om du inte anger den. En webbplats får inte tillgång till annan information på din dator än vad du själv angett.