Tips på inställningar

På fliken Inställningar kan du ställa in många av de olika funktioner som finns i Work2Go. Här är en del av dem som vi rekommenderar att du tar en extra titt på.

Allmänt

 • Ställ in vilket läge du vill logga in med. Vi rekommenderar Avancerad för bästa funktionalitet.
 • Bestäm vilket tema du vill använda i bakgrunden.
 • Välj språk och tidzon.
 • Ändra ditt lösenord.
 • Välj om även skräpmappens eller papperskorgens innehåll ska inkluderas vid sökningar.
 • Välj antal objekt som ska hämtas vid rullning. Vi rekommenderar att ha antalet kvar på 50 som standard. Om din internetuppkoppling inte är så snabb kan du märka lite skillnad vid själva laddningen, annars inte.
 • Om du vill kunna markera flera poster samtidigt eller inte ändrar du vid ”Visa alltid markeringsrutor”.

Delar

 • Sök efter mappar som någon vill dela med dig, men som du ännu inte har accepterat.
 • Lista på de mappar som delas med dig som du redan har accepterat.
 • Lista på de mappar som du har valt att dela med andra. Här kan du även ändra på delningsegenskaperna, så som behörighet, om du vill upphäva delningen eller skicka om inbjudan om delning.
 • Dela ut en ny mapp. Du kan dela ut mappar som finns under E-post, Kontakter, Kalender, Uppgifter och Portfölj.

Import/export

Du kan enkelt importera eller exportera från ditt konto. Så som alla eller specifika mappar, kalender och kontakter. Möjligheten att exportera alla dina kontouppgifter eller specifika mappar är användbart om du vill göra en säkerhetskopia och spara på din dator eller bränna dem på en CD/DVD.

Kortkommandon

Här finns samtliga kortkommandon som du kan använda dig av då du arbetar i Work2Go. Listan kan du även skriva ut. Listan kan du även få fram om du håller nere Ctrl+Q.

Zimlet-paket

Zimlet-paket är tilläggsprogram som förbättrar användbarheten. Du kan välja att aktivera dem eller inte här. Om du inte vill att smileys ska visas i dina e-postmeddelanden, går du in här och kontrollerar att alternativet ”Yahoo! Uttryckssymboler” inte är aktiverat.

Comments are closed.