Skicka till flera kontakter i en adressbok

Om du ska skicka e-post till flera kontakter samtidigt rekommenderar vi dig följande steg.
  1. Öppna adressboken och välj ut de du vill skicka till. Markera flera kontakter med Ctrl+klick eller Shift+klick för att markera en följd.
  2. Högerklicka på en av de valda kontakterna > Nytt e-postmeddelande.
  3. Markera alla kontakter som nu har hamnat i Till-rutan, högerklicka > Flytta till Hemlig kopia.
  4. Fyll i en e-postadress, t ex din egen, i Till-rutan eftersom en del e-postservrar inte godtar tomma Till-fält.
  5. Skicka eller Skicka senare

Orsaker till att man väljer att skicka som Hemlig kopia är att mottagarnas e-postadresser inte visas för samtliga som får detta meddelandet.

Comments are closed.