Inställningsalternativ för e-post

Information om olika inställningar som du själv kan göra för din e-post på ditt konto.

Gå till fliken Inställningar > E-post för att anpassa hur du vill att e-post ska hanteras på ditt konto.

Visning av meddelanden

 • Hur ofta nya meddelanden ska hämtas hem.
 • Visa meddelanden som HTML, dvs att formatering som t ex fet stil ska synas eller inte.
 • Visa utdrag av innehållet i e-postlistan.
 • Visa meddelandet i ett nytt fönster om du dubbelklicka.
 • Hämta bilder i HTML-formaterade e-post automatiskt. (OBS! Risken för virus.)
 • Ändra markering för e-post som blivit lästa.
 • Vilket meddelande i följd ska markeras efter att du tagit bort ett annat.
 • Visa etikettens färg tydligare på de som du har markerat med en etikett i e-postlistan
 • Om du bara vill se vissa e-post då du loggar in på Work2Go ställer du in det vid ”Standard-e-postsökning”. Skriv in:inbox om du vill se all e-post, is:unread om du bara vill se olästa meddelanden. tag:etikettens namn om du vill se etikettmarkerade. in:mappens namn om du bara vill se de som finns i en viss mapp. Om det gäller en undermapp som du skapat i inkogen skriv in:inbox/mappens namn. OBS! Om en etikett eller mapp har flera ord använd citationstecken runt orden, t ex ”Oläst e-post”.

Mottagning av meddelanden

 • Ett ljud ska höras.
 • E-post fliken markeras.
 • Webbläsaren blinkar/lyser upp.
 • Popupmeddelande visas.
 • Vidarebefordra en kopia till annan e-postadress samt om kopior ska sparas eller inte.
 • Hur inkommande begäran av läskvitton ska hanteras.
 • Hur e-post som du skickat till dig själv ska hanteras.
 • Dubbletter av ett meddelande tas bort automatiskt.

Skriva meddelanden

 • Välja hur texten ska vara formaterad.
  Du kan även välja att du vill att texten ska vara oformaterad som standard.
 • Spara automatiskt utkast av meddelanden medan du skriver.
 • Begär alltid läskvitto.
 • Svara/Vidarebefordra i dess ursprungliga format. På så vis kan du vara försäkrad om att mottagaren får tillbaka svaret i ett format som de kan läsa.
 • Skriv alltid i ett nytt fönster.
 • Stavningskontrollera alltid innan e-post skickas.
 • Spara en kopia i mappen Skickat.
 • Om du vill att ursprungsmeddelandet ska inkluderas eller inte då du besvarar eller vidarebefordrar ett meddelande samt hur detta ska se ut.

Alternativ för spam

Spärra eller tillåta meddelanden från en viss domän eller e-postadress.
OBS! Skräppostfiltrering sköts redan genom MailSafe vilken ingår i Work2Go.
Detta är enbart en inställning om du själv vill blockera någon specifik avsändare.

Öppna e-post från andra klienter

Välj om all e-post eller bara nya ska hämtas när du lagt till ett POP3-konto i Work2Go. Om skräppost ska hämtas och hur inkommande borttagna meddelanden ska hanteras.

Comments are closed.